Lunchseminarier

En viktig del av verksamheten inom Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran är våra lunchseminarier. De spänner över en rad olika områden. Syftet är att som deltagare både få nya perspektiv och själva bidra med sina åsikter och tankar om ämnena. Vid varje tillfälle bjuds det på mat, en talare och en möjlighet för de närvarande att samtala och ställa frågor. Seminarierna hålls ca 2-3 gånger per termin.

På grund av COVID-19 har vi alla våra möten och seminarier digitalt. Vi uppdaterar löpande kring information om våra seminarier för våren och hösten. Vi har inga datum för tillfället.