Kategori På gång

21 november kl 11.30-13.00

Förbudsomröstningen var den första folkomröstningen i Sverige, genomförd i augusti 1922. Folkomröstningen 1922 var den första och enda gången olika röstsedlar användes av män respektive kvinnor. Orsaken var att man ansåg det otänkbart att kvinnors röster skulle få vara utslagsgivande för en lagstiftning som främst rörde män eftersom de tänkte sig att ett förbud då inte skulle få någon legitimitet. Väljarna skulle ta ställning till om de ville ha ett absolut rusdrycksförbud eller det så kallade Brattsystemet.

Omröstningsresultatet blev mycket jämnt och intressant att notera är att hela 59 procent av männen röstade nej till ett förbud medan endast 41 procent av kvinnorna var negativa. Hade kvinnorna fått bestämma hade alltså ja-sidan vunnit. Även om valdeltagandet var lågt (55 procent av de röstberättigade) kan det sägas vara överraskande att 49 procent av de röstande sa ja till ett förbud.

Vad kan vi lära oss av förbudsomröstningens resultat och tillvägagångssätt?

Medverkande:
Jan-Ewert Strömbäck, författare och journalist. I augusti 2022 gav Strömbäck ut sin tjugonde bok, Pionjären Kerstin Hesselgren, ett essäreportage om Sveriges först invalda kvinnliga riksdagsledamot.
Johan Persson, styrelseledamot i Nykterhetshistoriska Sällskapet
Farida al-Abani, moderator för samtalet och är generalsekreterare för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning
Anmälan:

Datum och tid: 21 november kl 11.30-13.00
Plats: Klara Södra kyrkogata 20 (IOGT-NTO-gården i Klara) och digitalt.
Mat: Det bjuds på lunch till anmälda som är på plats fysiskt. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 150 kronor.

Anmälan

 

Senaste inläggen

Lämna en kommentar

en dag om straff