Kategori Nocturum

Arbetet med alkohol i äldreomsorgen går bra. Nu har jag bokat in flera intressanta personer som har olika roller inom äldreomsorgen för att lära mig mer om frågan. Planeringen för höstens konferens i ämnet har börjat.

I går läste jag Evy Gunnarssons arbetsrapport ”Vi får klara oss själva – Om hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblem” från 2010. Titeln syftar inte primärt på att de äldre får klara sig själva, utan snarare att den personal som upptäcker alkoholproblem hos brukare inte får någon professionell hjälp av andra samhällsfunktion för att hantera situationen.

Rapporten bekräftar att Nocturum är rätt ute när det gäller att hitta ett outforskat ämne som behöver komma upp på agendan. Det finns väldigt lite akademisk forskning på ämnet. Det tycks också finnas otydligheten kring lagstiftningen, eller snarare tillämpningen av lagstiftningen. Olika hemtjänsten agerar exempelvis olika vad gäller att köpa alkohol till missbrukare. De sociala funktioner som normalt finns runt en missbrukare (tex missbruksvård och socialtjänst) vill gärna bolla över problemet på äldreomsorgen.

Problemen finns. Frågan är då vad lösningen är? Hur kan vi möjliggöra för äldre att dricka alkohol som vanligt, men samtidigt stötta och till viss del hindra, dem som dricker för mycket? Förhoppningsvis har Nocturum varit med och hittat en del av lösningen framåt senhösten!

/Oskar Jalkevik

Klicka här för att ladda ner rapporten ”Vi får klara oss själva”

Senaste inläggen

Lämna en kommentar