Kategorier
Okategoriserade

Forskning i ideologins tjänst – Workshop den 15 oktober + släpp av ny handbok

Vill din organisation och du utveckla ert strategiska arbete med att använda forskning i ideologins tjänst? Utifrån en seminarieserie – genomförd hösten 2019 till våren 2020 – presenterar vi i denna interaktiva workshop resultaten i form av handboken Att använda forskning i ideologins tjänst. Handboken presenterar fyra strategier för att arbeta med forskning i ideologins tjänst:

  • Ficklampan – En strategi och infrastruktur för forskning
  • Fatta forskning – Att sprida och dela forskning
  • Se mig, hör mig, rör mig – Att vara empiri för forskning
  • Gräv här – Få forskningen att uppmärksamma specifika frågor

Workshopen vänder sig till personer som har erfarenhet av att arbeta med forskning som ett av flera verktyg för att stärka, utveckla och uppfylla sina organisationers ideologier. Målsättningen är att  främja och stärka hur ideella organisationer i allmänhet och din organisation i synnerhet använder forskning för att uppfylla organisationens ideologi.

I workshopen utgår vi från de fyra strategierna. Ambitionen är att du ska inspireras samt få idéer och uppslag till hur du kan utveckla din organisations arbete med forskning. Vi utbyter också erfarenheter och lägger grunden för förändring och utveckling i den egna organisationen.

Workshopen leds av Ulrika Erksell, verksamhetsutvecklare, Peter Moilanen, nykterhetsideolog, Ola Segnestam Larsson, forskare och Andreas Linderyd, verksamhetsutvecklare.

Schema

08.45 Förmingel

09.00 Introduktion och presentation av handbok

09.45 Rast

09.50 Fallstudier (Bräcke diakoni och RFSU) och erfarenhetsutbyte

10.40 Rast

10.55 Att gå vidare med forskning i ideologins tjänst

11.30 Slut

Handboken och denna workshop arrangeras i samverkan mellan Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran och Ideell Arena.

Anmälan görs innan den 6 oktober till:

Kategorier
Okategoriserade

Program för ht 2020 och vt 2021

19 oktober

Anette Kylhström från Hela människan pratar om sitt arbete med ”Gatans röster – hemlös under pandemin och om ensamhet”. (Sker digitalt)

22 februari 2021

Per Leimar berättar om IOGT-NTO:s senaste forskningsrapport på temat Covid-19

22 mars 2021

Anna Carlstedt berättar om sin senaste bok Renäsansrebeller, utkommer i höst

19 april 2021

Årsmöte och föredrag av vår generalsekreterare om arbetet under det första året.

Kategorier
Okategoriserade

Uppdaterad hemsida och nyheter för 2020.

Denna hemsida har inte varit uppdaterad sedan 2018 men Svenska Sällskapet har haft en hel del verksamhet sedan dess.

Nytt för 2020 är att vi anställt en generalsekreterare som ska driva både SSNF och vår tankesmedja Nocturum. Hon heter Farida al-Abani och arbetar på heltid och jobbar från Stockholm. Det kommer komma mer info om aktuella händelser för våren 2020 så håll till godo.

Nyligen gjorde Tidningen Accent en intervju med Farida om hennes nya roll och den intervjun återfinns här: https://accentmagasin.se/alkohol/farida-al-abani-pa-nytt-uppdrag-vill-bredda-alkoholfragan/

Vill du komma i kontakt med Farida kan du göra det genom farida@ssnf.nu

SSNF hade även den 21 april årsmöte och valde in en ny styrelse som består av följande personer:

Zahra Ousi – Ordförande

Peter Moilanen – Skattmästare

Elisabeth Larsson – Sekreterare

Ledamöter

Örjan Wallin

Anneli Gunnarsson Simu

Eva Åhlström

Emil Gillsberg

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla till info@ssnf.nu

Kategorier
Okategoriserade

Seminarium och årsmöte

TANKESMEDJAN NOCTURUMS ARBETE

Lucas Nilsson, verksamhetsledare för Sällskapets tankesmedja Noctrurum kommer och berättar om sitt arbete med att hitta nya perspektiv på alkoholfrågan. Under det senaste året har han hållit hemliga seminarier utan publik med meningsmotståndare för att få en ökad förståelse och rubba en och annan världsbild, samt vridit och vänt på föreställningar om hur en solidarisk alkoholpolitik ser ut i framtiden.

I samband med seminariet kommer Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostrans årsmöte att hållas, detta är en kallelse till årsmötet.

Vi kommer att tillhandahålla handlingarna på årsmötet och för den som önskar kan vi skicka vid förfrågan, helst genom e-post. Kontakta i så fall Zahra på
zahraousi@hotmail.com.

Tid och plats

16 april kl. 11.30–13.00. IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20. Seminariet arrangeras i samarbete med NBV Stockholms län. Kom gärna i god tid.

Anmäl dig!

Vi behöver din anmälan för att kunna ordna lunch till alla. Kontakta Andreas Ljungman,
08-671 10 88 eller 072-5048013, andreas.ljungman@nbv.se. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvarare. Ange om du önskar vegetarisk mat. Anmäl dig senast torsdagen den 12 april.

Välkommen Zahra Ousi,

Styrelsen för Svenska sällskapet för Nykterhet och folkuppfostran.

 

Seminariet sker i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2016

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran har haft årsmöte. Det var ett snabbt och smärtfritt möte som avlöpte utan några större diskussioner. Utöver att resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015 lades till handlingarna, antogs budget och arbetsplan för 2016. Ett förslag kom upp om att eventuellt höja medlemsavgiften då den inte bidrar i särskilt hög grad till Sällskapets ekonomi. Detta förslag avslogs dock, då medlemsavgiften är av mer symbolisk karaktär.

Samtliga personer i styrelsen valdes om för ytterligare en mandatperiod.

Programinslaget för dagen bestod av att Anna Carlstedt, före detta ordförande för IOGT-NTO, kom och berättade om sitt nya värv som ordförande för Svenska Röda Korset. Hon berättade både om organisationen som sådan och dess verksamhet, samt om den resa till Syrien och Libanon som hon genomförde tidigare i år. Det blev en stark berättelse som påminde åhörarna om hur allvarlig flyktingsituationen är i världen.

Josefine Larsson, verksamhetsansvarig för Sällskapets tankesmedja Nocturum, passade också på att berätta om sin kommande verksamhet.

Vi tackar samtliga närvarande och hoppas på ett gott fortsatt år i nykterhetens och folkuppfostrans tecken!

Kategorier
Okategoriserade

Om civilsamhällets insatser för flyktingmottagande

Representanter från IOGT-NTO och Refugees Welcome Stockholm berättar.

Under hösten 2015 var antalet flyktingar som kom till Sverige större än någonsin. Frågan har under 2015 varit högaktuell i hela Europa vilket även kan ha bidragit till att engagemanget växt bland invånare men även organisationer som tidigare inte arbetat så aktivt med flyktingmottagande.

Vi bjuder in två organisationer som båda under hösten 2015 arbetade tillsammans för att stödja flyktingar som antingen hade sökt asyl i Sverige eller var transitflyktingar. Initiativet Refugees Welcome Stockholm, som senare blev en förening, var först på plats och då i form av engagerade som ville göra det de kunde för att välkomna sina medmänniskor till Sverige. Olika föreningar inom IOGT-NTO i Stockholm slöt senare upp för att bidra med bland annat mat och övernattning i sina föreningslokaler. Även IOGT-NTO-förbundet valde att ge sina föreningar möjlighet att söka extra medel under 2015 för att finansiera arbetet med flyktingmottagandet.

Vad innebär det för en ideell organisation att arbeta med flyktingmottagande? Är det lätt att hitta människor som vill engagera sig och skiljer sig det arbetet mot traditionellt ideellt engagemang? Hur påverkar det politiska läget flyktingmottagandet och hur har dialogen med beslutsfattare sett ut?

Kom och lyssna till hur dessa organisationer byggde upp sin verksamhet och hur de idag forsätter detta arbete.

Tid och plats
Den 8 februari kl. 11.30 – 13.00. IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20.
Seminariet arrangeras i samarbete med NBV Stockholms län.

Anmäl dig!
Vi behöver din anmälan för att kunna ordna lunch till alla. Ring Inga-Lill Reunanen, 08-671 10 82. Ange om du önskar vegetarisk mat. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvarare eller mejla inga-lill.reunanen@nbv.se. Anmäl dig senast torsdagen den 5 februari.

Kategorier
Okategoriserade

Årets temadag – om narkotika

Nu är det återigen dags för ordentlig förkovran. Vi bjuder traditionsenligt in till en heldag på Tollare Folkhögskola för att lyssna till årets spännande talare.

På förmiddagen välkomnar vi, Pierre Andersson, chefredaktör för IOGT-NTO:s tidning Accent, som i våras besökte bland annat Colorado och Washington DC. Han kommer i ord och bild berätta om bakgrunden till legaliseringen av marijuana där och om hur det egentligen har gått.

På eftermiddagen bjuder vi in Staffan Hübinette, lärare på Tollare folkhögskola, som pratar om situationen i skolan, arbetet med drogpolicy och drogtestning i gymnasieskolan och den ojämna kampen mellan rektorer som vill agera och skolmyndigheter som inte vill det. Staffan berör även den pågående debatten om avkriminalisering av narkotikabruk och förändring av den svenska narkotikapolitiken och vad det kan innebära för skolan.

Programmet:

10.00   Välkomstkaffe
10.30   Pierre Andersson
12.30   Tollare högskolas mycket goda lunch
13.30   Staffan Hübinette
15.30   Avslutning med kaffe.

Tid och plats

Lördagen den 12 september. Heldagen sker på Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo. Dit kommer du med buss 414 från Slussen.

Dagen är kostnadsfri och arrangeras i samarbete med Tollare folkhögskola.

Anmäl dig!

Vi behöver din anmälan för att kunna ordna lunch och fika till alla. Ring Inga-Lill Reunanen, 08-671 10 82. Ange om du önskar vegetarisk mat. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvarare eller mejla inga-lill.reunanen@nbv.se. Anmäl dig senast måndag den 7 september.

Välkommen!

För att delta måste du vara medlem. Det blir du genom att sätta in 50 kr till bankgiro 644-6983. Ange namn. Du kan också fylla i ett mer fullständigt formulär här på vår hemsida.

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran 2015

Kallelse till årsmöte 2015

Styrelsen för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran bjuder in till årsmöte den 13 april klockan 11.30. Platsen är IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. Kom gärna i god tid!

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, klicka HÄR. Du kan också få dem mejlade eller hemskickade till dig. Hör i så fall av dig till jenny.lindberg@nsf.scout.se.

Utöver förhandlingar kommer vi få ta del av en av Sällskapets verksamheter, tankesmedjan Nocturum. Josefine Larsson som är verksamhetsansvarig berättar om vad Nocturum är och gör. Dessutom kommer prästen Ulf Lindgren från Svenska Kyrkan att kåsera på ämnet ”Vad tycket Gud om alkohol?”

Det kommer att serveras lunch och vi behöver din anmälan för att planera maten.  Ring Inga-Lill Reunanen, 08-671 10 82. Ange om du önskar vegetarisk mat. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen eller mejla inga-lill.reunanen@nbv.se. Anmäl dig senast onsdagen den 8 april.

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen genom ordförande Zahra Ousi

 

Har du betalt din medlemsavgift? Om inte betalar du 50 kronor till bankgiro 644-6983. Ange namn.

Som medlem får du inbjudningar till varje träff och du får dem snabbast med e-post. Vill du ha detta så mejla till jenny.lindberg@nsf.scout.se så ordnar hon det.

Kategorier
Okategoriserade

Anna Carlstedt om furstinnor och stjärntydare

Idag hade Svenska Sällskapet ett lunchseminarium där Anna Carlstedt var och berättade om sin senaste bok, Furstinnan och stjärntydaren. Anna är fil. dr och är verksam vid Ersta Sköndal Högskola. Hon är också förtroendevald ordförande för IOGT-NTO på halvtid.

Boken handlar om furstinnorna Drottning Kristina av Sverige, Drottning Elizabeth I av England och den franska Drottning Katarina av Medici, och dessa tre kvinnors relationer till sina astrologer. Kvinnorna regerade ungefär samtidigt, under den period vi brukar kalla för renässansen – det vill säga pånyttfödelsen. Det var en tid av omvälvning av samhället och kontinenten upptäckte konsten, litteraturen och musiken på ett sätt som dittills inte förekommit. Informationsteknologin tog stora steg framåt och tanken på att Gud (den kristna guden) inte var allsmäktig började så smått väckas över Europa. Samtidigt var det en väldigt mörk tid, där religionskrig ersatte varandra och där revolutionära författare brändes på bål.

I denna tid verkade våra regenter, som i någon mån var envåldshärskare över sina respektive länder. De verkade i extremt manliga miljöer och hade heller ingen större möjlighet att bedriva en kamp för att fler kvinnor skulle höjas till positioner med makt. De var omgivna av personer som antingen försökte smöra för dem, eller mörda dem. I denna position blev deras stjärntydare snarast som mentorer för dem. Detta blev personer som kunde vara raka och ärliga, och ta horoskop och samtidstolkningar till hjälp för att stötta sina furstinnor att fatta bästa möjliga beslut. Astrologerna kunde förhålla sig både till Gud och till omvärlden, och samtidigt sätta den mänskliga faktorn i centrum för vad som hände i världen.

Det var ett mycket intressant seminarium som gav publiken mersmak. Publiken ställde frågor och delade med sig av egna reflektioner utifrån det Anna Carlstedt berättat. Många passade även på att köpa boken på plats.

Boken går att köpa från till exempel adlibris eller bokus och kostar ca 200 kronor i dagsläget.

Elisabeth Larsson från Sällskapets styrelse avslutade med att tacka Anna och hälsa publiken välkommen till kommande seminarium. Det hålls den 16 mars och är på temat ”Alkoholen och samhället – effekter av lågdoskonsumtion av alkohol. Medverkar gör Per Leimar.

Kategorier
Okategoriserade

Välkommen!

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran har äntligen en egen hemsida! Här kommer vi att publicera information och nyheter som rör bland annat våra seminarier, årsmöte och samarbeten. Du kan också bli medlem genom att fylla i ett enkelt formulär och hitta information om hur du betalar medlemsavgiften. Sidan om Sällskapets historia kommer att uppdateras löpande under en period, för att försöka få med allt spännande som har hänt. Som sagt, varmt välkommen hit!