Årsmöte 2015

Den 13 april klockan 11.30 hölls det årsmöte för Svenska Sällskapet på IOGT-NTO-gården i Klara, Stockholm.

Här finner du SNFF årsmötesprotokoll 2015 underskrivet

Handlingarna till årsmötet finner du nedan.

Här läser du Årsredovisning för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran 2014.

Här finner du Budget Svenska Sällskapet 2015.

Här kan du läsa Valberedningens förslag inför årsmötet med Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran