Styrelse

Ordförande

Zahra Ousi

Skattmästare/Kassör

Peter Moilanen

Sekreterare

Elisabeth Larsson

Ledamöter

Örjan Wallin

Anneli Gunnarsson Simu

Eva Åhlström

Emil Gillsberg