Lunchseminarier

En viktig del av verksamheten inom Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran är våra lunchseminarier. De spänner över en rad olika områden. Syftet är att som deltagare både få nya perspektiv och själva bidra med sina åsikter och tankar om ämnena. Vid varje tillfälle bjuds det på mat, en talare och en möjlighet för de närvarande att samtala och ställa frågor. Seminarierna hålls ca 2-3 gånger per termin.

På grund av COVID-19 har vi alla våra möten och seminarier digitalt. Vi uppdaterar löpande kring information om våra seminarier för våren och hösten. Vi har inga datum för tillfället.

Ht 2020 och vt 2021 program:

19 oktober

Anette Kylhström från Hela människan pratar om sitt arbete med ”Gatans röster – hemlös under pandemin och om ensamhet”. (Sker digitalt)

22 februari 2021

Per Leimar berättar om IOGT-NTO:s senaste forskningsrapport på temat Covid-19

22 mars 2021

Anna Carlstedt berättar om sin senaste bok Renäsansrebeller, utkommer i höst

19 april 2021

Årsmöte och föredrag av vår generalsekreterare om arbetet under det första året.