Kategori Nocturum NY

IMG_1209B

Befinner mig just nu i Europas huvudstad, Bryssel, för deltagande på en konferens där paraplyorganisationen EUROCARE står som anordnare i samarbete med andra aktörer, bland annat IOGT-NTO. Idag finns det många tusen lobbyister i Bryssel som har som främsta uppgift att göra ett påverkansarbete för sina sakfrågor. NBV (nykterhetsbildningsverket), IOGT-NTO och UNF (ungdomens nykterhetsförbund) har ett kontor med 1-2 personer på plats för att lobba och samtala med beslutsfattare i just alkohol och drogfrågan. Det som varit på tapeten ett tag nu är vingårdsförsäljningen. Ganska snabbt förstår man att det är ett ojämnt resursfördelningsproblem bland ideella frivilliga organisationer och alkoholindistrin. För det första så har industrin många fler personer som jobbar för påverka beslutsfattare medan NGO (non govermental organisations) har i de flesta fall 1 till 2 personer på plats och begränsade ekonomiska resurser. Tack vare samarbeten med olika aktörer såsom EUROCARE och ACTIS så syns man mer, och ett konstaterande är att syns man så hörs man i denna stad – Bryssel.

Lite om konferensen: Det har tagits upp många viktiga frågor under dessa 2 dagar, den 21-22 juni. Meningen med konferensen har varit att lyfta upp alkoholfrågan ur olika aspekter och gå till handling, därav namnet; A CALL FOR ACTION. Jag har bland annat fått ta del olika seminarier och workshops om alkohol som ett globalt hälsoproblem, hur fungerar marknadsföringen kring alkoholen och dess effekter i samhället, alkohol på arbetsplatsen, sociala kostnader av alkohol och hälsorelaterade konsekvenser av alkohol. Det har varit mycket intressant att lyssna på den senaste forskningen, olika länders erfarenheter kring preventivt och socialt arbete och hur viktig alkoholfrågan är i politiska sammanhang för att kunna påverka beslutsfattare till rätt beslut för en striktare alkoholpolitik i Europa och Världen.

Det är dags att agera och inte bara skriva fina och ordentliga policys och rekommendationer. Europa och Världen måste ta sitt ansvar över alkoholens konsekvenser och gå till handling.

IT’S TIME TO MAKE A CALL FOR ACTION!

/Zahra Ousi – SSNF genom Nocturum

Senaste inläggen

Lämna en kommentar