Kategori Nocturum NY

Efter att ha nätverkat lite inom ämnet alkohol och äldreomsorg så tycker jag mig se att det förekommer en viss åldersdiskriminering, inte minst vad gäller tillgången till missbruksvård för äldre.

När jag Twittrar för Nocturum så brukar jag inte få jätte mycket svar och Retweets men igår när jag skrev ”Hur vanligt är det att äldre med alkoholproblem hänvisas till äldreomsorgen istället för professionell missbruksvård?” så var det flera som Retweetade frågan och jag fick svar från yrkesverksamma som ser att en sådan åldersdiskriminering förekommer.

Förstås kan man inte dra några säkra slutsatser med bara några få svar. Men uppenbart är att det är ganska vanligt att äldre missbrukare behandlas som äldre istället för som missbrukare. Varför? Är det en attityd att ”dom ska ändå snart dö?” eller är det ekonomiska skäl? Att hjälpa en gammal människor ur ett alkoholmissbruk kan ge många positiva år både för den gamla själv, men också för dess anhöriga. Och förhoppningsvis kan man vara lite mer kostnadseffektiv för samhället i ett icke missbrukande tillstånd.

Det behöver mer samarbete mellan äldreomsorg och ”annan omsorg”. När det är samma huvudman (exempelvis kommunen eller landstinget) borde det inte vara svårt. Samma sak inom de privata vårdkoncerner som både jobbar med äldreomsorg och missbruksvård. Varför når man inte hela vägen fram med dessa frågor?

Den 19:e september kommer Nocturum anordna ett seminarium för att diskutera dessa frågor. Håll utkik efter mer info om seminariet!

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar