Kategori Nocturum

Nyhet Skapad av Nocturum 22 apr, 2009 14:28
Hur alkoholkonsumtionen bland studenter eventuellt skiljer sig från övriga jämnåriga får vi snart veta, då Folkhälsoinstitutet presenterar sin senaste mätning inom detta område.

Låt oss till dess istället reflektera kring preventionsarbetet inom svensk högre utbildning.
– Vem känner egentligen ansvar?
– Vem tillskjuter resurser av olika slag?
– Vem realiserar ett (långsiktigt) förebyggande arbete och övergripande preventionstänk?

Med andra ord; vad görs och vad borde göras?

Folkhälsoinstitutet lyfter inom Riskbruksprojektet fram studenter som en prioriterad målgrupp, läs mer på www.fhi.se
Bl a uppmuntrar och vägleder man ett pågående utvecklingsarbete vid en handfull lärosäten runt om i landet.
Utvecklingsarbetet har haft för avsikt att involvera och engagera samtliga centrala aktörer inom området; studenterna själva genom bl a studentkåren, högskolans-/universitetets ledning, studenthälsan samt kommunala- o länssamordnare.
En utvärdering av hittills genomfört arbete visar bl a på en komplexitet och otydlighet i frågan beträffande vilket uppdraget är- samt vems ansvaret är att detta preventionsarbete genomförs.

Jag utgår från att alla aktörer i sammanhanget önskar välmående, motiverade och välpresterande studenter! (Om inte annat så ur kostnadseffektiv synvinkel.)
Och att vi följaktligen förstår att dessa förväntningar försvåras att uppfyllas med ex. för mycket stress eller alkohol under studietiden.

Jag ska till att börja med söka svar på följande frågor;
– Vilket är uppdraget och riktlinjerna från riksdag och regering i denna fråga?
– Hur tolkar i så fall lärosätena detta uppdrag och ansvar?
– Hur ser studenterna på denna fråga?

Jag återkommer! Hälsar Jenny.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar