Kategori Nocturum

Under hösten 2012 och våren 2013 jobbar vi med att skapa en uppfattning kring hur fyra olika alkoholrelaterade frågor kommer att utvecklas fram till år 2022.

  • Alkoholförsäljningen 2022, finns alkoholmonopol kvar som idag?
  • Missbruksvården 2022, mer/mindre/annorlunda substitut?
  • Dryckesmönster 2022, spritbälte eller kontinentala dryckesvanor?
  • Knarket 2022, är det tillåtet?

Vi har genomfört fyra stycken fokussamtal kring frågeställningarna. På fokussamtalen listade vi faktorer som kan påverka frågeställningarna i den ena eller andra riktningen. Detta sammanställs sedan i en tankekarta för vidare analys. Första mars genomförde vi ett seminarium där arbetet presenteras.

Klicka här för att ta del av tankekartorna som arbetat har resulterat i

Klicka här för att läsa mer om seminariet 1 mars

Klicka här för att läsa mer om fokussamtalen

Klicka här för att ta del av dokumentationen från fokussamtalen

Under arbetets gång så kan du läsa blogginlägg i ämnet.

Alla blogginlägg från Nocturum som behandlar alkoholen 2022

 

 

Senaste inläggen

Lämna en kommentar