Kategori Nocturum

Detta är en fortsättning på spåret Alkoholen 2022. För att göra kvalificerade gissningar på de tre frågeställningarna måste vi kolla på en lång rad underfaktorer och hur dessa kan tänkas utvecklas.

Hur hög kommer den totala alkoholkonsumtionen vara i Sverige år 2023?

Alkoholkonsumtionen har historiskt rört sig lite grann i en cykel. Konsumtionen går helt enkelt upp och ner. När den är låg kommer det krafter som bidrar till att den ökad och när den är för hög uppstår det krafter som verkar för en minskning. Hur långt hinner den cykeln röra sig på tio år?

Många av de alkoholpolitiska verktygen utmanas ständigt inte minst alkoholmonopolet. Om något eller några av de alkoholpolitiska verktygen försvinner eller försvagas så kan det leda till en ökad alkoholkonsumtion. Sedan seminariet genomfördes har diskussionen om alkoholskatten förändrats och gått i en mer skattehöjande riktning. Under många år har alkoholskatten inte inflationsjusterats vilket i praktiken innebär en sänkning. Vi får mer och mer alkoholreklam av och olika slag och nya försäljningskanaler för alkohol testas ständigt.

Att dagens tonåringar dricker mindre alkohol kan på sikt leda till en minskad totalkonsumtion i hela befolkningen. Det är heller inte omöjligt att den hälsotrend som finns idag utvecklas på ett sätt som gör att människor väljer att dricka mindre alkohol. En ökad invandring från länder med låg alkoholkonsumtion kan bidra till att alkoholkonsumtionen minskar.

Vilka alkoholvanor kommer dagens lågkonsumerande ungdomar ha år 2023?

Under flera år har alkoholkonsumtionen hos tonåringar minskat. Vilka alkoholvanor kommer denna grupp ha om tio år när de har blivit unga vuxna? Historiskt har det visat sig att ungdomar som börjar dricka alkohol tidigt och som dricker mycket alkohol även dricker mer alkohol som vuxna. Förstås gäller även det motsatta, dem som börjar dricka alkohol sent eller dricker i små mängder, dricker generellt mindre alkohol när de blir äldre. I sådant fall kommer morgondagens unga vuxna ha en lägre alkoholkonsumtion än dem som idag är i 20-30 års åldern. På sikt kan det faktiskt innebära ett paradigmskifte i alkoholfrågan om de låga nivåerna håller i sig.

Samtidigt är 20-30 års åldern för många en period då det är enkelt att dricka mycket alkohol. Det är möjligt för många att festa vid sidan om studierna och många väntar längre med att bilda familj.

Hur kommer alkoholskatten i Sverige ha förändrats fram till år 2023?

Diskussionen om alkoholskatten har gått i en mer skattehöjande riktning senaste tiden. Det är därför tänkbart att alkoholskatten kommer höjas mera framöver. Dels för att minska alkoholkonsumtionen men det kan också finnas en politisk vilja att finansiera andra satsningar ekonomiskt.

Det parlamentariska läget är förstås viktigt. Om Kristdemokraterna skulle hamna under 4 % spärren är det mindre sannolikt att en alliansregering fortsätter höja alkoholskatten. Vilka effekter, och uppföljande diskussion, som den nu genomförda alkoholskattehöjningen för med sig påverkar också politikens vilja att göra ytterligare skattehöjningar.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar