Kategori Nocturum

Efter förra årets framgångsrika spår Alkoholen 2022 gör vi nu en favorit i repris och kör spåret Alkoholen 2023. Förra året diskuterade vi fyra alkoholfrågor ur ett tioårsperspektiv.

Under hösten kommer vi skapa diskussion kring tre frågeställningar som rör alkoholsituationen i Sverige år 2023.

  • Hur hög kommer den totala alkoholkonsumtionen vara i Sverige år 2023?
  • Vilka alkoholvanor kommer dagens lågkonsumerande ungdomar ha år 2023?
  • Hur kommer alkoholskatten i Sverige ha förändrats fram till år 2023?

Att diskutera nivån på den totala konsumtionen är förstås relevant då den i sin tur påverkar andra variabler så som alkoholskador. Det blir extra intressant att lägga fokus på den åldersgrupp som minskat sin alkoholkonsumtion kraftigt. De tonåringar som idag har en låg eller obefintlig alkoholkonsumtion, kommer de att dricka mera, mindre, eller ungefär lika dant som dagens 25 åringar när de själva kommer upp i den åldern? Alkoholskatten är ett av de viktigaste alkoholpolitiska instrumenten vilket gör diskussionen om dess framtida nivå intressant.

Fredag 29:e november klockan 13:00 – 15:00 anordnar vi ett seminarium i Stockholm där de tre frågeställningarna diskuteras.

Klicka här för att läsa mer om och anmäla dig till seminariet 29:e november

Klicka här för att läsa alla blogginlägg om Alkoholen 2023

Senaste inläggen

Lämna en kommentar