Kategori Nocturum

Nocturum – nya perspektiv på alkoholfrågan

Nocturums syfte är att skapa forum där nya perspektiv på alkoholfrågan bearbetas. Vi vill bidra med perspektiv  som kanske kommer spela roll i framtiden. Nocturum vill vara ”steget före” den dagsaktuella politiska debatten. Vi vill föra samtal som väcker idéer, funderingar eller tankar.

Nocturum har inget alkoholpolitiskt program och har därför friheten att diskutera olika perspektiv.

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran som äger, finansierar och driver Nocturum har heller inga alkoholpolitiska ställningstaganden men har enligt sina stadgar i syfte att på grundval av kristen livsåskådning arbeta för nykterhet och etisk fostran och därmed motverka på individ och samhälle nedbrytande krafter. Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran ser driften av Nocturum som ett sätt att uppfylla organisationens uppdrag.

De som deltar i våra samtal avgör själva om de vill ta med sig något från samtalen till sina plattformar. Nocturums ambition stannar vid att vi bidrar med nya perspektiv på alkoholfrågan.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar