Kategori Nocturum

Nyhet Skapad av Nocturum 15 sep, 2009 14:45

Studenthälsan vid högskolan i Gävle, som jag nämnt tidigare, genomför just nu en försöksverksamhet med alkoholscreening genom att att använda ett sk AUDIT-formulär likt man länge gjort inom företagshälsovården runt om i landet. Detta utvärderas av Karolinska institutet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut för att om utfallet är positivt kunna erbjudas samtliga landets studenthälsor som metod.

Ett annat sätt att tänka på alkohol!

Inga problem, begynnande problem, problem.

Ej beroende, riskbruk, beroende.

Motiven till att vilja minska sin alkoholkonsumtion eller ändra sina alkoholvanor är självklart olika. Kanske handlar det om något eller några av följande skäl; att uppnå bättre sömn och minskad allmän trötthet, ökad koncentrationsförmåga, att prestera bättre studieresultat, minskade utgifter för alkohol samt uppnå bättre fysisk form.

Efter att ha svarat på 10 frågor om alkohol ombeds studenterna att reflektera kring bemötandet och alkoholfrågeformuläret, detta ligger sedan till grund för utvärderingen.

Hittills har studenthälsan vid Gävle högskola mött positiv respons från studenter som tagit del av aktiviteten. Samtliga som besöker studenthälsan för första gången eller genomför pågående samtal omfattas i detta underlag.

Under våren år 2010 finns förhoppningsvis ett tillräckligt stort underlag för utvärdering och kanske om ett år, hösten 2010 kan fler studenthälsor runt om i landet följa i Gävle högskolas fotspår.

Det blir spännande att följa, lycka till!

/Jenny.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar