Kategori Nocturum

Idag framkommer i media att det ny är tillåtet att servera alkohol på äldrebohemen utan serveringstillstånd. Nykterhetsrörelsen är emot alla andra är för.

Frågan förenklas förstås en del i media. Alkohol i äldreomsorg är ingenting nytt. Det har funnits tidigare i olika former. Ibland köper brukare själva med hjälp av anhöriga eller personal. Vissa boenden har haft serveringstillstånd och vissa har nog fuskat lite.

Gruppen äldre dricker mer och mer. Intresset att själv få välja vad man äter och drycker står emot intresset av att hålla nre alkoholkonsumtionen. Frågan är vilken skillnad den nya lagen gör? Blir det mer supande nu? Alla jag har träffat är positiva till nya lagen. Den förenklar något som man redan gör. Många menar att den ger mer tid för de boende. Det är kanske inte jätte troligt men tänk om den tiden kunde gå till att diskutera alkohol med de boende som dricker gör mycket eller att utbilda personal i hur man ser när en person dricker för mycket. Kanske skulle det minska alkoholskadorna mer än dagens system där mycket tid går åt till det praktiska runt alkoholserveringar?

Oavsett lagen då kommer alkohol i äldreomsorg bli ett växande problem när äldre dricker mera. Vi behöver göra oss redo för det.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar