Kategori Nocturum

I arbetet med att bedöma utvecklingen kring alkoholfrågor fram till 2022 så är förstås politiska beslut mycket viktiga. Politiska beslut påverkas av dem som sitter i riksdagen. Ni vet hur det fungerar. Flera av dem som idag är ledande företrädare för de partipolitiska ungdomsförbunden kommer sitta i riksdagen om tio år.

Det finns idag en del skillnad mellan ungdomsförbunden och moderpartierna vad gäller en del alkoholpolitiska frågor. Inget av riksdagspartierna vill idag ta bort alkoholmonopolet och enbart ett parti vill avkriminalisera cannabis. Bland de partipolitiska ungdomsförbunden är synen på dessa två frågor generellt mycket mer liberal.

Frågan är: De företrädare i framför allt LUF, MUF och CUF (de kan finnas i de andra förbunden också) som idag förespråkar en avkriminalisering av cannabis och avskaffande av Systembolaget, kommer de ha samma åsikter om detta om tio år?

Ungdomsförbundens roll är att vara lite mer radikala än sina moderpartier. Influenser från ungdomsförbunden kan senare bli partiets politik medan de mest radikala idéerna tenderar att stanna kvar i ungdomsförbunden. Kanske är det så att de 24 åringar som idag tycker att Cannabis inte är så farligt, har en annan syn på detta om tio år när deras egna barn är på väg att växa upp?

Vilken roll tror du att de partipolitiska ungdomsförbunden idag spelar för utformandet av 2022 års alkoholpolitik?

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar