Kategori Nocturum NY

Under de senaste veckorna har jag gjort två besök hos företaget Carema. Dels på äldreboendet Sandstugan i Tumba där jag träffade verksamhets Pia Henricsson samt ett besök på Caremas huvudkontor i Vreten där jag träffade Lise-Lotte Lundén, Kvalitetsutvecklare Mat och Måltider samt Kerstin Stålskog, Affärsområdeschef, Äldreomsorg Entreprenad.

För det första: Utifrån de träffar som jag har haft så är det omöjligt att säga att Carema skulle ha någon avvikande syn på just frågan om alkohol i äldreomsorgen, jämfört med övriga aktörer som jag har träffat. Det finns ingen separat policy för hur man hanterar de svåra situationer som kan uppkomma ifall en brukare dricker för mycket alkohol. Dessa problem fångas istället upp löpande i de kontakter som de olika personalgrupperna har med varandra och sin arbetsledning. När det gäller alkoholproblem så behöver ofta flera kompetenser vara inblandade för att hitta de bästa lösningarna. Det är läkaren och ansvarig sköterska som är ansvarig för Hälso-och sjukvårdsfrågor. Det viktiga är att visa respekt för varje enskilds eget val av att dricka alkohol eller inte. Det egna valet fortsätter även efter att man flyttat till ett Äldreboende.

Liksom bland yngre och medelsålders så är alkohol inte något problem för de allra flesta. Bland dem som är allra sjukast så är orken till att dricka alkohol väldigt begränsad. När det gäller den lilla grupp som har problem med alkohol så lyfts kunskap och dialog fram som viktiga redskap. Rent juridiskt kan inte äldreomsorgen förbjuda någon att köpa eller dricka alkohol men när man ser att någons alkoholkonsumtion äventyrar hälsan så bör man prata med vederbörande om detta. I vissa fall bör även de anhöriga ingå i ett sådant samtal. Lösningen kan ibland bestå i att förändra någonting annat för brukaren, som t.ex att delta i sociala aktiviteter. Exempelvis kan depression vara en bakomliggande orsak till för hög alkoholkonsumtion. När man vet att någon har ett svårt missbruk bakom sig är det viktigt att inte personalen erbjuder alkohol till den personen. För vissa kan även en liten mängd alkohol innebära ett återfall i det missbruk som man har tagit sig ur. Dessa bedömningar ska inte utgå från personalens egna värderingar och förhållningssätt till alkohol, utan utgå från kunskap hos utbildad personal.

Problemet med alkohol i äldreomsorgen antas vara större i hemtjänsten. Där bör biståndshandläggaren vara inkopplad för att kunna avgöra ifall personen i fråga behöver andra insatser än man idag får.

/Oskar Jalkevik
Verksamhetsansvarig på Nocturum

Senaste inläggen

Lämna en kommentar