Kategori Nocturum NY

När muslimer från andra länder kommer till Sverige och etablerar sig inser de snabbt att muslimer är i minoritet. De allra flesta i Sverige är inte muslimer även om antalet ökat. Att tillhöra en minoritet kan tära på självkänslan. Den säkerhet och trygghet man kanske känt andligt och kulturellt i ett land med muslimer i majoritet får sig en törn.

I Sverige inser man också rätt snabbt att, att dricka alkoholhaltiga drycker tillsammans är ett kulturellt smörjmedel av sällan skådat slag. Gårdsfester, högtider och firmafester har det gemensamt att alkohol ”ska” konsumeras. När man ser detta inser man att förutom att man är muslim är man också i minoritet som nykterist. Att vara en del av en minoritet en gång är förhoppningsvis hanterbart men att vara det två gånger kan vara en gång för mycket.

Vissa muslimer löser sannolikt situationen genom att följa sin sociala ambition och göra avkall på sin religiösa tro. Man är fortfarande muslim men med en modifierad syn på alkoholkonsumtion.

Ur ett privatreligiöst perspektiv spelar självklart detta inte någon roll men ur ett ”rörelseperspektiv” ligger det i de muslimska organisationernas intresse att tydligare koppla ihop den förväntade nykterheten med tron. Om inte riskerar den muslimska rörelsen att få en tudelad tolkning av islams hållning till alkohol. Det kanske också fungerar men är det det man vill?

/Sofia, Nocturum

Senaste inläggen

Lämna en kommentar