Kategori Nocturum

Går det att drabbas som anhörig till missbrukare även ifall du inte lever nära personens om missbrukar? Kanske inte ens har träffat personen? Att vara barnbarn till missbrukare är ett exempel på hur personer kan drabbas av någon annans missbruk utan att själva vara nära missbruket.

Att vara barnbarn till missbrukare innebär att du har en (eller två) förälder är barn till missbrukare. Det har funnits problem i förälderns uppväxt och familjen har varit dysfunktionell. Detta drabbar barnet, även om mellangenerationen inte har något problem med alkohol. Det dysfunktionella beteendet kan följa med mellan generationerna, oavsett hur pass närvarande alkoholen är.

Under spåret förde jag samtal med Markus som är barnbarn till missbrukare och engagerad i ACA, för vuxna barn till missbrukare. Han representerade enbart sig själv i våra samtal. Markus pratar om att han försöker jobba med sig själv på samma sätt som dem som haft alkoholmissbruk nära sig. Hans föräldrar har haft andra missbruk så som arbetsnarkomani. Han har bestämt sig för att inte föra de dysfunktionella beteendena vidare till sina barn. Alla jag har pratat med tycks vara överens om att Markus strategi, att jobba med sig själv och sitt dysfunktionell beteende, är det effektivaste sättet att skydda sina barn från att själva få det dysfunktionella beteendet.

Frågan om barnbarn till missbrukare leder också in på frågan om morfars relation till sina barnbarn. Ska föräldrar låta morfar vara barnvakt med vetskapen om att morfar kan komma att dricka för mycket alkohol? I den frågan finns det olika uppfattningar men de flesta jag har pratat med menar att det är oansvarigt att låta denna morfar vara barnvakt. Några har till och med gått så långt att de inte alls låter sina barn träffar den alkoholmissbrukande morfadern.

Barnbarn till missbrukare löper en förhöjd genetisk risk för missbruk. Till skillnad från barn till missbrukare vet inte alltid barnbarn om detta. Har samhället eller föräldrarna ett ansvar att berätta? Ofta  tycks det vara tabu att prata om morfars alkoholproblem, många väljer istället att säga ”morfar orkar inte träffa dig idag” eller ”farfar är bortrest så vi kan inte åka dit”. Dem jag har pratat med tycker att föräldrar bör vara ärliga mot sina barn om varför de inte träffar morfar. Att undanhålla detta för sitt barn kan på sikt leda till en sämre relation till barnet, när denne på äldre dar förstår.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar