Kategori Nocturum

Björn Rydberg Björn Rydberg har  jobbat som presschef på Systembolaget. Den 29:e november medverkar han vid Nocturums seminarium Alkoholen 2023 för att diskutera och göra en gissning av hur alkoholkonsumtionen i Sverige kommer ha utvecklats om tio år.

Nu skriver han på Nocturums blogg för att lyfta fram några av de faktorer som kan komma att påverka alkoholkonsumtionens utveckling de närmaste tio åren.

Välkommen att diskutera frågan med oss på eftermiddagen 29:e november.

Klicka här för att anmäla dig eller läsa mer om seminariet

Här är Björns tankar om frågeställningen:

 

Det beror på så klart! Många komplexa faktorer är avgörande. Här är några:

  • Viktigast är den allmänna inställningen till alkohol i samhället. Under antal år har opinionen till exempel Systembolagets monopol och till att höja alkoholskatterna blivit mer positiv. Hälsomedvetandet har ökat. Men samtidigt är inte alkoholfrågan längre en politisk fråga som behandlas i regeringsförklaringar och partiprogram. Det är angeläget att media och opinionen tar upp alkoholfrågan. Det är också viktigt att de som dricker alkohol kan ställa upp på en restriktiv alkoholpolitik.
  • Den s.k. Rosengrendomen från 2007 innebar att en privatperson skulle få rätt att på egen hand få importera alkoholdrycker från utlandet. Men i Sverige ha lagen tolkats så att kommersiella företag med omfattande reklam ska kunna sälja alkohol i närmast detaljhandelsliknande former. Än så länge är verksamheten liten. Men den växer stadigt. På längre sikt kan den hota hela den svenska alkoholpolitiken som ju bygger på att det privata vinstintresset ska begränsas. Den statliga utredning som kom i somras och som nu är ute på remiss innebär ingen lösning på detta problem.  Den förelår lite tillsyn som snarast innebär att verksamheten legitimeras. Avgörande för utvecklingen är att Regering och Riksdag ser till att detta alkoholgeschäft stoppas. Och att man som i Norge och Finland begränsar importen till att gälla privatpersoner.
  • Alkoholreklamen har kraftigt ökat. Den har betydelse särskilt för yngre personer. Det går inte bara att skylla på EU. Sverige kan på egen hand om vi vill begränsa alkoholreklamen.
  • Skatter och priser påverkar också liksom inkomstutvecklingen. Ju billigare alkoholen och ju mer vi tjänar desto mer alkohol köper vi.
  • Demografiska faktorer är också viktiga. De ungdomar som nu dricker lite kommer sannolikt att fortsätta göra det när det när de blir äldre. 40-talisterna som dricker mycket fortsätter med det när de blir gamla. Men en del av oss är döda år 2023. Många invandrare dricker inte alkohol alls vilket drar ner konsumtionen.
  • Den ökade jämställdheten har inneburit att kvinnor dricker betydligt mer än tidigare. Före 50-talet drack kvinnor inget eller i varje fall väldigt lite. Men män fortfarande dricker män mer.

Om vi kan få en restriktiv opinion om alkohol och om de kommersiella krafterna kan hållas i styr tror jag inte på någon ökning av alkoholkonsumtionen till år 2023. Kanske blir det till och med en liten minskning Men om dessa två om uteblir så blir det en ökning.

/Björn Rydberg

Senaste inläggen

Lämna en kommentar