Kategori Nocturum NY

För en vecka sedan släpptes IQ:s Alkoholindex 2016. Det är en årlig rapport som mäter svenskars attityder till alkohol och drickande.

I årets rapport framgår att ungas attityd till drickande går mot en mer restriktiv hållning, samtidigt som övriga generationer blir mer tillåtande. Det är också i linje med den ihållande trend av drastiskt minskat ungdomsdrickande som vi sett under de senaste tjugo åren. Attityden till alkoholnormen och det egna handlandet tycks alltså gå hand i hand.

Vad det däremot rimmar dåligt med är den liberaliseringsiver som till viss del finns i den yngre generationen vad gäller narkotikafrågor. Fler partipolitiska ungdomsförbund (ofta till sina moderpartiers förtret) driver opinion för legalisering av cannabis. Om vi tittar på allmänhetens stöd för en eventuell cannabislegalisering är den i princip icke-existerande förutom i just gruppen ungdomar.

Hur kommer det sig att attityden till en legal drog blir allt mer restriktiv eller dömande, men inställningen till illegala droger blir alltmer liberal? Som helhet blir det lätt motsägelsefullt att vilja luckra upp regler och lagar för en typ av drog, men sedan döma de som nyttjar rätten att använda en annan drog.

En möjlig teori är att synen på drogbruk i den yngre generationen håller på att förflyttas från den politiska sfären till den privata sfären. På så vis anser man att det inte är samhällets roll att reglera drogbruket, trots att man tycker illa om det på en personligt plan. Om denna inställning håller i sig även i framtiden kommer den till slut att bli normerande för opinionen. Hur ska nykterhetsrörelsen agera i en värld där alkoholrelaterade problem inte ses som en politisk utmaning, men dock som ett allt större socialt problem?

Senaste inläggen

Lämna en kommentar