Kategori Nocturum NY

Ofta framställs alkoholliberala förslag som folkets kamp mot ett överbeskyddande förmynderi. Systembolaget ses som ett hinder som skapats av en maktgirig politisk elit, som använder folkhälsostatistik för att legitimera politiska åtgärder som styr människors beteenden och liv. Att vara alkoholliberal är att förespråka det goda och glada i livet emot en inskränkande von oben-politik.

Förespråkare för en restriktiv alkoholpolitik framför istället argument som bygger på att rädda liv, minska lidande och förebygga kostnader. Resonemangen kan ofta framstå som stela och matematiskt kyliga, som vilar på statisk och siffror. Dessutom får en restriktiv alkoholpolitik ofta stöd från ett forskningsetablissemang. Det är ett stöd som ibland kan vara en nackdel i denna trumperianska tid av post-truth, fake news och förakt mot objektiva sanningar. Alkoholrestriktiva förespråkar också ofta någon form av status quo genom att man inte ska bryta mot den gamla ordningen av alkoholskatter, monopol och restriktioner.

Det hela kan sammanfattas i att när nykterhetsrörelsen visar på ekonomiska kostnader pratar alkoholliberalen livskvalité. Detta gör att det lätt skapas ett klassiskt populistiskt narrativ. Alkoholliberalen driver på mot det politiska etablissemangets impopulära och kanske mer komplexa ställningstagande. Den förespråkar det folkliga och det populära, en enkel konfliktlinje mellan frihet och förmynderi. Från restriktivt håll kan det populistiska budskapet med lätthet ses som oansvarigt och kortsiktigt, som kommer orsaka kostnader för samhället och lidande för människor.

Men bilden av den liberala populisten stämmer inte. Stödet för alkoholmonopolet är historiskt högt bland allmänheten. Även om tendensen är att människor som sympatiserar högerut (Kristdemokraterna undantaget) är mer alkoholliberala, är stödet för Systembolaget ändå förhållandevis starkt oavsett politisk färg. Bilden av alkoholliberalen som en populist är inte sann, åtminstone i den bemärkelsen att de förespråkar populära förslag i konflikt med etablissemanget.

Faktum är att vissa delar av det politiska etablissemanget är mer anti-etablissemang än vad folket är. Moderaterna är det parti som har överlägset störst andel monopolkritiska riksdagsledamöter. Andelen är klart större än andelen monopolkritiska moderata väljare. Någon aktiv politik driver de dock inte, då den officiella linjen – trots att den endast representeras av en minoritet i riksdagen – fortfarande är för ett alkoholmonopol. Men det skapar en intressant dynamik, där moderata företrädare förespråkar en populistisk politik som inte har stöd bland deras väljare – än mindre bland folket i allmänhet.

Dagens populistiska rörelser så som den xenofobiska högern visar tydligt att en populism inte måste mobilisera en majoritet av befolkningen. Däremot måste de mobilisera en majoritet eller en kritisk massa i en viss grupp – ofta en grupp som anser sig förfördelad eller marginaliserad. Frågan är vilken legitimitet en monopolkritisk linje har när det till och med saknar stöd i väldigt specifika väljargrupper. För att kunna driva på en ”frihetsreform” (om man nu ser det som så) måste folket vilja ha friheten till att börja med. Men i dagsläget är alltså åsikten att Systembolaget ska avskaffas endast någon typ av pseudopopulism. Det bär alla karaktärsdrag av att vara populism, det uppfattas vara populärt, men det förkastas av i princip alla breda väljargrupper.

Vem gynnas av att driva en sådan agenda? Kanske är det då det enda som kan utmana alkoholmonopolets existensberättigande är om det skulle visa sig vara extremt opopulärt. I ett demokratiskt samhälle kan vissa regleringar bara upprätthållas om befolkningen ser dem som rimliga för att möta sina egna eller sina medmänniskors brister. Som alkoholliberal är det därför viktigt att rida på en känsla eller en våg av vad som de facto är populism – ett begrepp som de flesta liberaler aldrig skulle erkänna sig vid eller ta i tång, men som krävs i detta sammanhang. Som alkoholrestriktiv är ett av våra mest effektiva vapen därmed att bryta narrativet om den folkliga, populära monopolmotståndaren och peka på att människor i gemen är långsiktigare än så.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar