Kategori Nocturum

Många av oss har en bild av vad medlemmar i olika organisationer, religioner eller partier står för. Det kan vara attribut vi associerar med en viss partitillhörighet eller förhållningssätt med en viss religion. På 80-talet var vi t ex många som associerade s.k. näbbstövlar med miljöpartiet.

Idag är det många som associerar muslimsk tro med ett totalt avståndstagande till alkohol. Det är ju inte så konstigt eftersom det finns tydliga regler i islam mot alkoholkonsumtion. Emellertid är ju en regel lätt att uttala men inte alltid lika lätt att följa. Sannolikt är det så att även personer som starkt känner sig som muslimer dricker alkohol. Kanske inte offentligt, kanske bara när nöden så kräver, kanske i hemlighet eller kanske ofta och mycket.

Men kanske är det också så att den muslimska rörelsen i Sverige är en omedveten nykterhetsrörelse. Det har faktiskt spekulerats om att den ökade ungdomsnykterheten i CAN:s skolvaneundersökningar kan hänga samman med det ökade antalet svenskar som är muslimer.

Ur ett folkrörelseperspektiv kan man säga att den muslimska rörelsen är hyggligt stor. Rörelsen består av organisationer, församlingar, folkhögskola, ungdomsförbund m.m. Precis som de klassiska folkrörelserna – arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Vi på Nocturum, som gillar nya perspektiv på alkoholfrågan, funderar därför på hur lätt eller svår alkoholfrågan är att hantera för den muslimska rörelsen i Sverige. Vilket syn på alkohol förmedlas? Av vem? Finns skillnader i synsätt och spelar det i så fall någon roll? Vi är nyfikna och bjuder gärna in till samtal.

/Sofia, verksamhetsansvarig Nocturum

Senaste inläggen

Lämna en kommentar