Kategori Nocturum NY

Igår träffade jag Carl-Åke Andersson. Det var mest en slump att jag tog kontakt med honom beträffande arbetet med alkohol och äldreomsorg. Det visade sig dock att han sitter inne på flera intressanta perspektiv. Som förbundsstyrelseledamot i IOGT-NTO så kan han alkoholfrågan. Som tidigare ordförande i äldre- och handikappnämnden i Nyköpings kommun så kan han äldreomsorgsfrågorna. Han är även ordförande i behandlingshemmet Dagöholm i Södermanland.

Carl-Åke har flera gånger mött frågan om alkohol och äldreomsorg. Det är vanligare med missbrukande klienter om hemtjänsten, jämfört med särskilt boende. Inom hemtjänsten kan det ibland vara ett stort arbetsmiljöproblem.

Alkoholfrågan blir dock mer och mer aktuell även i andra delar än inom hemtjänsten. Det tycks som att många kommuner inte har någon plan för att hantera människor i äldreomsorgen som har ett missbruksproblem. Det kan uppstå åldersdiskriminering när äldre människor erbjuds sämre missbruksvård än andra. När många kommuner saknar en sådan plan så är det upp till var och en i personalen att hitta sina egna lösningar på problem som uppstår.

Carl-Åke är tveksam till den nya lagen som nu möjliggör för alkoholservering på särskilt boende, utan att ha ett serveringstillstånd. Var och en är fri att göra vad de vill i sina egna lägenheter, men mer alkoholservering i de allmänna delarna på ett boende kan innebära problem exempelvis för en före detta missbrukare.

Carl-Åke medverkar i panelen på Nocturums seminarium 19:e september.

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar