Kategori Nocturum NY
Alkoholmonopolet

Tankekarta över alkoholmonopolets framtid. Klicka för större version som går att zooma och scrolla.

En av frågorna som diskuterades på vårt seminarium alkoholen 2022 var alkoholmonopolets framtid. Vad pekar på ett avskaffande och vad pekar på ett bevarande? Det finns även faktorer som kan peka i båda riktningarna. Det presenterades en tankekarta som visar på olika aspekter av frågan. Frågan går förstås att vrida och vända på. Här lyfter jag fram några aspekter som har kommit fram under mitt arbete med frågan.

/Oskar Jalkevik

Klicka här för att se en större tankekarta

Avskaffande

Konceptet med alkoholmonopol är förhållandevis unikt sett ur ett globalt perspektiv. Den globaliserade världen kan därför vara en faktor som verka i en riktning för ett avskaffande av alkoholmonopolet. Idag finns inget direkt hot från EU:s regelverk men det kan komma att ske politiska förändringar i EU som gör de svårare än idag att ha monopol generellt. Möjligheten att ha monopol med hänvisning till folkhälsan finns så länge politiker i EU vill att det ska vara så. Idag har EU troligtvis viktigare frågor att jobba med, än att motverka alkoholmonopol. Det ökande internationella resandet kan också påverka. När många ungdomar lever ett halvår eller ett år i ett annat europeiskt land så vänjer de sig vid att handla alkohol i vanliga livsmedelsbutiker. Det kan vara attityder som tas med hem till Sverige.

Under de senast 20 åren har många svenska monopol fallit. Det handlar om allt från radiosändningar och telefoni, till bilprovning och apotek. Alkoholen skiljer sig förvisso avsevärt från dessa produkter men i en ”avregleringsvåg” finns det förstås potential för ökade krav på att även alkoholmonopolet ska avskaffas.

Det finns idag flera konkurrenter till Systembolaget. Näthandel, vinklubbar, privatinförsel och dagligvaruhandels kommersiella intresse av att få sälja alkohol. För att inte tala om de konsekvenser som ett införande av gårdsförsäljning skulle få. Det finns många intressenter som vill utmana Systembolaget, kanske kommer någon av dem att lyckas.

Bevarande

Alkoholmonopolet är djupt rotat i det svenska systemet. Det är lite av en ”svensk tradition”. Det folkliga stödet är dag en bit över 70 %. Stödet har ökat under hela 00-talet. Uppfattningen om Systembolagets sätt att sköta sitt sociala ansvar pekar också i en positiv riktning och Systembolaget ökar sina marknadsandelar. Vid en extrapolering av dessa variabler kan vi göra antagandet att Systembolaget kommer finnas kvar i ytterligare tio år till. Även om kurvan skulle hinna vända nedåt under tioårsperioden så är det osannolikt att det sker en så pass snabb vändning att en avveckling hinner påbörjas.

Det parlamentariska stödet för alkoholmonopolet är starkt. Det finns enskilda riksdagsledamöter som vill se en övergång till licensförsäljning av öl och vin men inget parti tar idag ställning för den lösningen. Bland de partipolitiska ungdomsförbunden finns dock starka krafter som vill avveckla alkoholmonopol, inte minst bland MUF, CUF och LUF. Om de företrädare i undgomsförbunden som idag driver den linjen får viktiga positioner i moderpartierna och inte byter uppfattning i frågan, då kan det leda till ett avskaffande. Förutsatt att alliansen får fortsatt starkt inflytande i politiken. De ungdomspolitiker som under 90-talet drev en alkoholliberal linje i de partipolitiska ungdomsförbunden har dock inte påverkat moderpartierna i denna fråga, antingen har de haft en mer tillbakadragen roll i partiet eller så har de inte längre drivit alkoholmonopolfrågan.

Både och

Det finns också några fakturor som kan peka åt båda hållen. Systembolagets popularitet är förstås högst relevant. Populariteten i sin tur påverkas av exempelvis marknadsföring, kvalitet och servicenivå. Hemkörning av alkohol kan vara ett sätt att öka populariteten, samtidigt som det kan urholka det förebyggande uppdraget.

En ökad eller minskad alkoholkonsumtion kan få olika effekter för alkoholmonopolets framtid

En ökad eller minskad alkoholkonsumtion kan få olika effekter för alkoholmonopolets framtid

Konsumtionsökning eller minskning

Kan en ökad eller minskad alkoholkonsumtion påverka Systembolagets framtid? Det kan den förstås göra, men det är svårt att säga på vilket vis. En ökad alkoholkonsumtion kan innebär att människor generellt är mera positiva till alkohol och där med tycker att behovet av ett alkoholmonopol blir mindre viktigt. Den ökade alkoholkonsumtionen ger fler missbrukare och där med fler anhöriga till missbrukare. Alkoholens konsekvenser syns mera vilket kan leda till en vilja från politiker och allmänhet att stärka det alkoholförebyggande arbetet. Behovet av ett alkoholmonopol anses då blir ännu viktigare.

På andra sidan kan en minskad alkoholkonsumtion också få varierade konsekvenser. En minskad alkoholkonsumtion kan anses innebära att behovet av alkoholförebyggande åtgärder minskar och det där med inte anses som lika viktigt att ha kvar monopolet. På andra sidan innebär den minskade konsumtionen att människor kan antas vara mer negativa till alkohol och där med ge ett ökat stöd till alkoholrestriktiva åtgärder så som alkoholmonopolet.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar