Kategori Nocturum NY
Narkotikaliberalisering

Tankekarta över narkotikaliberalismens framtid. Klicka för större version som går att zooma och scrolla.

En av frågorna som diskuterades på vårt seminarium alkoholen 2022 var framtiden för den restriktiva alkoholpolitiken. Vad pekar på en liberalare politik och vad pekar på ett bevarande av den restriktiva? Jag ser ingenting idag som tyder på att politiken skulle bli mycket mer restriktiv. På seminariet presenterades en tankekarta som visar på olika aspekter av frågan. Här lyfter jag fram några av dessa.

/Oskar Jalkevik

Klicka här för att se tankekartan

Fortsatt restriktiv

Det finns inte så mycket som tyder på att narkotikapolitiken skulle bli särskilt mycket mera restriktiv de närmaste tio åren. Istället är frågan hur pass mycket av de restriktiva inslagen som går att bevara. Det finns en stark svensk tradition av en restriktiv narkotikapolitik. Det parlamentariska stödet för den restriktiva narkotikapolitiken är starkt. Sverige har kämpat för denna hållning internationellt och är starkt uppbackade av flera folkrörelser, till skillnad från den narkotikaliberala sidan som länge varit svagt organiserat. Politiskt är det troligtvis ingen ”valvinnare” att driva frågan om en liberala narkotikapolitik då narkotikaanvändare fortfarande utgör en tydlig minoritet.

Liberalare

Globalt sett finns många exempel på liberalare narkotikapolitik som kan inspirera Sverige, exempelvis Holland samt delstater i USA. Internet tillsammans med det ökande resandet gör att dessa influenser når oss i allt större utsträckning. Att många unga vuxna väljer att leva ett halvår eller år i södra Europa gör att vi lär oss en liberalare syn på narkotika. Vi kommer troligtvis nås av narkotikaliberala influenser från andra i länder i allt större utsträckning.

I Sverige har vi redan tagit små steg som kan uppfattas som en försiktig rörelse i en narkotikaliberal riktning. Sprututbytesprogram  är det kanske tydligaste exemplet. Den mer positiva synen på substitutionsbehandling kan också ge stöd till den liberala narkotikapolitiken, även om det inte är samma fråga så är det frågor som hänger ihop. I Oslo finns det sprutrum som ett exempel på hur en liberalare syn på narkotika finns i norden.

Det faktum att användningen av framför allt Cannabis ökar kan innebära en liberalare syn på narkotika bland folket. Ungdomar och partipolitiska ungdomsförbunden har generellt en liberalare syn på narkotikapolitiken, kanske är detta attityder som de för med sig in i vuxenlivet. Idag är det ett parti som vill gå i en lite liberalare riktning. Vänsterpartiet vill avkriminalisera narkotika för eget bruk. För några år sedan drev inget parti i riksdagen den linjen vilket visar på en viss förskjutning inom politiken.

Både och

Många som jag har träffat menar att de politiska besluten i narkotikapolitiken inte påverkas i särskilt stor utsträckning av forskning. Både företrädare för en restriktiv politik och en liberal politik har sagt detta. Detta kan förstås förändras men aktuella forskningsresultat tycks inte vara det mest styrande. Istället är det ideologi och värderingar som styr narkotikapolitikens utveckling.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar