Kategori Nocturum

I Nocturums spår Alkoholen 2023 ska vi skapa diskussion om hur tre stycken alkoholrelaterade frågor kommer att utvecklas på tio års sikt. En av frågorna är ”Hur hög kommer den totala alkoholkonsumtionen vara i Sverige år 2023?”

Det går att lista en mycket lång rad med parametrar som påverkar den totala alkoholkonsumtionens utveckling på tio års sikt. Det går förstås bara att spekulera i frågan. Svaret har vi om tio år. Konsumtionsnivån påverkas bland annat av de alkoholpolitiska beslut som fattas på olika politiska nivåer. Fram till 2023 kan politiska församlingar byta majoritet två gånger. Vilka fler perspektiv på frågan kommer du på?

Höjd alkoholkonsumtion

Det finns en tendens till att flera av  de alkoholpolitiska verktygen ständigt utmanas, inte minst alkoholmonopolet. Det är svårt att säga idag hur pass framgångsrika dessa försök blir men eftersom att monopolet utmanas från så pass många håll är det inte osannolikt att det kommer försvagas på tio års sikt, även om det inte faller. En sådan försvagning av alkoholmonopolet kan komma att öka alkoholkonsumtionen. Även andra alkoholpolitiska verktyg kan komma att utmanas. Det ser ut som att alkoholskatten nästa år kommer att höjas för första gången på länge. Det är inte troligt att alkoholskatten kommer fortsätta höjas i en högre takt än inflationen under de närmaste tio åren.

Minskad alkoholkonsumtion

En minskad totalkonsumtion skulle kunna komma av den kraftigt konsumtionsminskning som varit hos tonåringar de senaste åren. Klicka här för att läsa mitt blogginlägg om den målgruppens framtida konsumtionsvanor. Kanske kommer dessa personer vara mer försiktiga än tidigare generationer med att förse yngre människor med alkohol. Det kan också finnas andra attitydförändringar som gör att människors intresse för alkohol minskar. En fortsatt hälsotrend skulle exempelvis kunna göra att fler väljer ett försiktigare förhållningssätt till alkohol. Det kan ju dock vara så att den nu aktuella hälsotrenden hinner gå över på tio år. Det kan också vara så att alkoholkonsumtionen minskar för att istället ersättas av andra droger.

Alkoholpolitisk cykel

Säkert har jag i detta blogginlägg missat många viktiga perspektiv. Jag kommer inte våga mig på något definitiv svar på frågan. Det finns en teori om den alkoholpolitiska cykeln, att alkoholkonsumtionen över tid tenderar att gå upp och ner. När konsumtionen och skadorna är höga så uppstår en motreaktion med starkare politik och mer återhållsamhet hos individerna vilket leder till en minskad konsumtion och där med mindre synliga skador. Jag vet inte om teorin är vetenskapligt fastställd. Tio år är troligtvis en för kort tid för att den alkoholpolitiska cykeln ska hinna vända totalkonsumtionen märkbart uppåt.

Välkommen att diskutera frågan med oss på vårt seminarium ”Alkoholen 2023” fredagen 29:e november.

Klicka här för att läsa mer om spåret ”Alkoholen 2023”

Klicka här för att läsa mer om och anmäla dig till seminariet ”Alkoholen 2023” fredag den 29:e november

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar