Kategori Nocturum

Gun-Britt Karlsson var en av paneldeltagarna på Alkoholen 2022. Hon var med och diskuterade substitutionsbehandlingens framtid. Gun-Britt är företagsläkare och har varit  ledamot av styrelsen för Dagöholms behandlingscenter under 20 år. Idag bloggar hon på Nocturums hemsida om sina tankar om substitutionsbehandlingens framtid.

Hur ser behandlingen av opiatberoende ut om tio år?  Då har vi kommit en bit på väg mot bättre psykosocial behandling vid drogproblem. Utvecklingen har gått mot fler former av familjebaserad terapi, självhjälpsgrupper, ömsesidigt stöd mellan enskilda och familjer. Fokus ligger på en personlig utveckling i ett socialt sammanhang för att individen kunna ta sig ur drogberoendet och ta ansvar för och makt över sitt liv och sin hälsa, sina relationer, arbete och boende.

Om tio år tror jag läkemedelsbaserad rehabilitering vid opiatberoende – LARO –  har sin plats i behandlingen, men inte dominerar. Former för nedtrappning från LARO kommer att ha utvecklats och LARO anses inte längre nödvändigtvis vara en livslång behandling.

/Gun-Britt Karlsson

Senaste inläggen

Lämna en kommentar