Kategori Nocturum

Det finns idag modeller för att  till viss del beräkna vart individens gräns för att utveckla ett beroende ligger någonstans, exempelvis programmet Prime For Life. För någon krävs det en lång period av intensiv konsumtion, medan vissa tidigt utvecklar ett beroende. Tänk om vi med hög säkerhet på förhand kunde fastställa varje individs triggernivå för ett beroende? Vad skulle samhället och individerna då göra med den kunskapen?

Räkna på saken

En del individer skulle kanske ta fram anteckningsblock och miniräknare. För den mer moderne alkoholkonsumenten kanske det skapas en app där individen kan mata in sin triggernivå och sedan registrera all alkohol som denne konsumerar. Med hjälp av appen kan individen hålla koll på att inte utveckla ett alkoholberoende.

Detta är förstås inte en metod som passar alla. Att ständigt notera och följa upp sin alkoholkonsumtion kan för många kännas obekvämt och stressande. Idag tycks det finnas en trend där fler och fler väljer att registrera sina liv på detta sätt, exempelvis för att matcha sina kost- och motionsvanor för önskad träningseffekt eller viktnivå.

Motboken

Motboken kan delvis ses som ett sätt för samhället att se till att var och en drack på en för dem lagom nivå. Exempelvis var kvinnors kvot hårdare reglerad, det är idag känt att kvinnor påverkas och skadas mer av samma mängd alkohol, jämfört med män. Fattiga personer ansågs klara av alkoholen sämre och hade därför en lägre kvot än välbärgade.

Det är inte särskilt troligt att vi med full kunskap om individens triggernivåer skulle återinföra motboken. Det är förstås heller inte önskvärt. Men det ger historiskt perspektiv på hur samhället har försökt att reglera individernas alkoholkonsumtion olika, utifrån varje tids kunskap om vilka individer som kan dricka mer respektive mindre mängder alkohol.

Information

Kanske skulle en statlig myndighet få i uppdrag att skapa en frivillig motbok där individen kan få reda på sin triggernivå och sedan ta eget ansvar för att upprätthålla sin egen ”motbokskvot”? I någon form bör alkoholkonsumenter få tillgång till den kunskap som finns om dess individuella triggernivå. Kanske kan oroliga individer ges möjlighet att på frivillig basis rapportera in sin konsumtion för att någon annan ska kunna följa upp den och reagera om triggernivån börjar närma sig.

Inte så mycket alls

Ett alternativt kan vara att kunskapen inte skulle användas i särskilt stor utsträckning. Det betraktas som individens ensak, eller individen kanske inte har intresse av att ta del av informationen? Den kunskap som idag finns tillgänglig om individens risker når sällan fram till individen.

Vad tror du?

Vad tror du att samhället och individerna skulle göra ifall det blev möjligt att på förhand se vart individens triggernivå för alkoholberoende finns? Maila gärna dina tankar till info@nocturum.se

Klicka här för att läsa fler inlägg i spåret Life science

Senaste inläggen

Lämna en kommentar