Kategori Nocturum NY

Efter att under januari hunnit träffat några ledargestalter inom den muslimska rörelsen i Sverige, samt lokala företrädare i Stockholmsområdet så får jag en tydligare bild av deras syn på alkoholfrågan. Jag har försökt att hitta en muslim som vill berätta om en liberalare syn i alkoholfrågan men har ännu inte hittat någon.

Att muslimer inte dricker alkohol vet de flesta. Det är ett av många förbud inom religionen. Tillsammans med förbudet mot att äta gris menar Omar på Sveriges Muslimska råd att det tillhör de mer kända förbuden, som följs av de allra flesta muslimer i Sverige. De ledargestalter som jag har träffat har en tydlig bild av varför alkohol är dåligt, det handlar både om teologi och samhällsansvar. Men hur mycket vet egentligen den enskilda muslimen om alkoholskador i Sverige?

Omar tror att det troligen är för lite. Det har varit svårt för muslimska organisationer i Sverige att prioritera upp den frågan i konkurrens mot andra, både interna och externa, frågor som organisationen jobbar med. Det är öppet mål för nykterhetsrörelsen och andra organisationer som informerar och opinionsbildar i alkoholfrågan.

Det finns goda möjligheter till utbyte mellan organisationer som jobbar med alkoholfrågan i Sverige under lång tid, och muslimska organisationer som växer i Sverige.

/Oskar

Senaste inläggen

Lämna en kommentar