Kategori Nocturum

Nyhet Skapad av Nocturum 12 aug, 2009 16:21

Statens Folkhälsoinstitut presenterade för en månad sedan resultat av sin genomförda drogvaneundersökning bland landets studenter. Kanske råkade den publiceras mitt i semestertid för att den inte visar så delikata inslag, eller rättare sagt inte verifierar någon slags vedertagen uppfattning om att studenter skulle dricka mer än andra unga vuxna i samma ålder.

Här slår man istället fast att unga studenter dricker varken mer eller mindre än sina jämnåriga arbetande eller arbetslösa unga vuxna.

Hur kommer sig det då att vi pratar så ofta om just denna målgrupp och dess väl etablerade kultur och dryckesmönster som bl a gör sig gällande inom studentkårer och andra studentkonstellationer.

Visst, andelen riskbrukskonsumenter är oroande hög och den målgruppen ska vi absolut söka kontakt med.

Kanske gör vi det bekvämt för oss eftersom det är enkelt att tala om studenter som grupp och desto svårare att kategorisera andra individer inom samma åldersgrupp. Men i så fall borde det också vara så, att just denna målgrupp är betydligt enklare att nå kontakt med än övriga. T ex att gruppen återfinns inom en så begränsad miljö som lärosätet erbjuder.

Hur svårt kan det då vara att arbeta förebyggande med unga studenter? Jämför exempelvis med att ragga högriskkonsumenter på krogen eller på dagtid vid arbetsplatser där man kanske inte alls kan särskilja ”unga vuxna” lika enkelt.

Jag tycker att myndigheten hade kunnat kommunicera viss självrannsakan och beklagan över att man själv samt andra samhällsfunktioner hittills inte lyckats bättre i sina förebyggande insatser gentemot studenter. Positivt hade istället varit att kunna läsa om lägre och färre med riskfylld konsumtion inom denna målgrupp som en konsekvens av ett redan väl utfört förebyggande arbete.

Insatser den statliga myndigheten föreslår ska genomföras av regeringens prioriterade medel är bl a webbaserad alkoholscreening med personlig återkoppling.

Jättebra! Hoppas innerligt att vi får se detta ske.

Med allt högre ungdomsarbetslöshet har vi sannolikt betydligt mer prioriterade målgrupper att rikta vår uppmärksamhet gentemot den närmsta framtiden än just studenter. Synd om detta leder till omprioriterade aktiviteter innan de ens hunnit genomfördas.

/Jenny

Senaste inläggen

Lämna en kommentar