Kategori Nocturum

Vi inom Nocturum har sedan en tid försökt sätta oss in i den muslimska rörelsens förhållningssätt till alkohol. Vi menar att många utgår från att alla muslimer avstår från alkohol. Kanske är det sant men kanske finns en glidande skala beroende på hur engagerad man är i sin tro eller beroende på i vilken livssituation man befinner sig.

I en begränsad undersökning där ungdomar intervjuades var slutsatsen att muslimska ungdomar dricker lika mycket som icke-muslimska ungdomar men är skickligare på att ljuga och dölja det för sina föräldrar. En annan teori som förts fram är att muslimska ungdomar dricker för att integreras i den svenska kulturen.

Om det ligger något i det ena eller andra kan man fråga sig hur muslimska organisationer ska förhålla sig till det. Är alkoholen en icke-fråga eller en viktig fråga för dem? Bör organisationer och församlingar erbjuda någon form av stöd till föräldrar, ungdomar och/eller till de som utvecklar ett missbruk?

De här frågorna och säkert fler hoppas vi på Nocturum få utveckla i ett rundabordssamtal med engagerade muslimer den närmsta tiden. Men självklart vill vi gärna ha tankegods här på nätet också, som vi kan ta med i vårt arbete med nya perspektiv på alkoholfrågan.

/Sofia

Senaste inläggen

Lämna en kommentar