Kategori Nocturum NY

Det finns många skäl till att inte dricka alkohol. Vissa avstår av religiösa skäl, andra av politiska skäl. För några är hälsoaspekten avgörande. För andra är risken för beroende och missbruk en dominerande orsak, och avhållsamheten kan bero antingen för att undvika ett eget missbruk eller som en solidaritetshandling för att stävja andras missbruk.

För många nykterister är dock själva essensen av nykterheten friheten från berusning. Här måste vi dock ställa oss frågan vilken frihet det är som gäller. Är det friheten från berusning som socialt fenomen eller friheten från egen berusning?

Att man vända sig emot berusning som socialt fenomen innebär i grund och botten att man ställer sig kritisk till alkoholkulturen och det beteende som associeras med konsumtion av alkohol. Man vänder sig mot ett beteende som finns hos andra personer och väljer att ta avstånd från det beteendet genom att inte delta i det som initierar beteendet: drickandet. Detta är ett ställningstagande som vilar på externa faktorer.

Alternativet är att man är kritisk till egen berusning. Det kan handla om att man inte känner sig bekväm med att förlora kontrollen eller att man uppfattar att berusning är att vara osann mot sig själv. Den gamla dängan att det är bättre att vara ”hög på livet” snarare än på droger är en manifestation av denna attityd – den sanna lyckan kommer inifrån en själv snarare än från en yttre, och i detta perspektiv mindre autentisk, kraft. Detta är ett ställningstagande som vilar på inre faktorer och grundar sig främst hos ens egen inställning till ens egen individ.

Detta är två väldigt olika perspektiv som resulterar i vitt skilda ingångsvärden vad gäller ett nyktert ställningstagande. Om detta ställningstagande också kanaliseras i ett nyktert engagemang där man försöker sprida nykterhet till andra får det väldigt olika uttryck.

  • Nykteristen som utgår från ett externt perspektiv kommer vilja angripa alkoholkulturen i sig. Den kommer kritisera andras beteenden och försöka bygga upp alternativa umgängesformer och -forum. I grund och botten har denna nykterist en negativ utgångspunkt i sitt engagemang, där det handlar om att skydda, minimera, hindra eller begränsa alkoholkulturen och andras berusning.
  • Nykteristen som utgår från ett internt perspektiv kommer istället vilja främja en välvillig inställning till nykterhet. Denna person kommer troligtvis inte uppskatta många av de delar som associeras med alkoholkulturen (ingen vettigt funtad människa tycker om alkoholrelaterat våld), men problemet är då enskilda beteenden som legitimeras av alkoholnormen snarare än den kultur som uppstår vid berusning i sig. Denna person har en positiv utgångspunkt i sitt engagemang, som handlar om att sprida nykterhet som en väg till någon form av självförverkligande.

Inom de flesta nykterister finns nog båda perspektiv med i bilden, men det ena eller det andra väger troligtvis tyngre. Frågan är på vilket sätt som de manifesteras inom nykterhetsorganisationernas verksamhet och externa kommunikation. Onekligen är diskussionen om att ”imitera eller krossa alkoholkulturen” ett symptom på att båda ryms inom nykterhetsrörelsen. Men vilken typ av nykterhet är egentligen mest effektiv i att påverka omgivningen i en mer nykter riktning?

Senaste inläggen

Lämna en kommentar