Kategori Nocturum

Jonas Raninen  jobbar som forskare på STAD och CAN. Den 29:e november medverkar han vid Nocturums seminarium Alkoholen 2023 för att diskutera och göra en gissning om huruvida alkoholkonsumtionen hos de idag lågt konsumerande tonåringarna kommer ha utvecklats om tio år. Vilken konsumtionsnivå kommer dessa individer ha när de blir unga vuxna?

Här presenteras några av Jonas tankar om frågeställningen.

 

Alla mätningar visar att alkoholkonsumtionen bland tonåringar har minskat under flera år. Få hade trott att niondeklassarnas alkoholkonsumtion skulle halveras på åtta år, vilket den har gjort. Problemet är att det inte finns någon säker förklaring till varför konsumtionen har minskat så mycket. Tvärt om finns det flera yttre faktorer som borde bidra till en ökad alkoholkonsumtion.

Ökad alkoholexponering i media, utebliven inflationsjustering av alkoholskatten och en viss liberalisering av alkohollagstiftningen, men också attityder kring alkohol borde ha bidragit till en ökad alkoholkonsumtion, även bland tonåringar. Möjligen kan alkoholförebyggande insatser och föräldrasatsningar ha vägt upp detta och bidragit till en minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar, men det går inte att säga säkert vad minskningen beror på. Där med blir det också svårt att säga ifall minskningen kommer hålla i sig.

Historiskt vet vi att den tidiga alkoholkonsumtionen påverkar ens alkoholvanor längre fram i livet. Den som har en sen alkoholdebut och dricker lite alkohol som ung tenderar att dricka mindre alkohol som vuxen. Det tycks inte som att fler än tidigare väljer att leva helnyktert som unga vuxna, fler skjuter dock på sin alkoholdebut. Vi kanske står inför ett paradigmskifte. Att ungdomars, och på sikt även vuxnas, alkoholkonsumtion minskar så pass kraftigt utan en tydlig anledning är speciellt. Det ska bli spännande att följa vad som händer med den här gruppen. Det sannolika är dock att unga vuxna dricker mindre om tio år, jämfört med unga vuxna idag.

Unga vuxna är den grupp som dricker mest alkohol idag. Det är samtidigt en grupp som har minskat sin konsumtion, jämfört med dem som var unga vuxna för tio år sedan. Om den trenden håller i sig så stärker det tesen om att unga vuxnas alkoholkonsumtion kommer minska.

Du är välkommen att diskutera frågan med oss på seminariet 29:e november klockan 13:00 – 15:00.

Klicka här för att läsa mer om och anmäla dig till seminariet

Senaste inläggen

Lämna en kommentar