Kategori Nocturum

Klicka här för att se inbjudan och anmäla dig till seminariet Klassiska tänkare om alkoholfrågan 7:e februari

Inom statsvetenskapen och filosofin spelar de klassiska politiska tänkarna en viktig roll. De presenterar olika tankar om hur samhället ska vara uppbyggt och fungera. Några av dem närmar sig även alkoholfrågan på olika sätt. Kan vi genom att tolka deras texter skapa oss en uppfattning och diskussion om hur de klassiska politiska tänkarna skulle förhålla sig till de idag aktuella alkoholpolitiska frågorna?

Exempel på frågeställningar som vi kan belysa är: Vad skulle den socialistiska tänkaren Karl Marx tycka om alkoholmonopolets möjlighet att marknadsföra sina varor för att sälja mera sprit? Vad skulle ”liberalismens fader”, Adam Smith tycka om nivån på den svenska alkoholskatten? Och vad skulle antikens Platon anse om åldersgränser för alkoholkonsumtion?

Tre personer har läst och tolkat varsin klassisk tänkare och kommer presentera sina tolkningar på ett eftermiddagsseminariet i Stockholm fredag 7:e februari.

Klicka här för att se inbjudan och anmäla dig till seminariet Klassiska tänkare om alkoholfrågan 7:e februari

Klicka här för att läsa alla Nocturums blogginlägg om klassiska tänkare

Senaste inläggen

Lämna en kommentar