Kategori Nocturum

Nocturum har gett ut en skrift och haft ett seminarium där tre forskare presenterar tre klassiska tänkare och deras syn på alkoholfrågan. Det är Carl Cederberg som reflekterar kring Sokrates, Jesper Ahlin som presenterar John Locke och Petter Nilsson som pratar om Karl Marx.

Läs boken här: Klassiska tänkare om alkoholfrågan

Sokrates – Den rätta blandningen

Den grekiska filosofen Sokrates (469fk – 399fk) har tolkats av Carl Cederberg, lektor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Sokrates själv var glad i alkohol och deltog gärna i alkoholhaltiga symposium. Fenomenet att filosofer även idag gärna dricker rödvin fanns alltså redan på Sokrates tid. Sokrates förespråkade en måttlig alkoholkonsumtion för att stimulera kreativiteten. ”Den rätta blandningen” står för rätt blandning mellan vatten och starkvin i de drycker som ska drickas, alltså att drycken ska vara lagom alkoholstark. Vuxna människor ska själva få bestämma över sina alkoholvanor. Under afton år ska ingen alkohol alls drickas, nivåerna kan sedan öka upp till 40-års ålder. Artonårsgräns på alkohol är med andra ord inget nytt påfund.

John Locke – Om individens naturliga rätt till sitt eget förnuft

Den brittiske filosofen John Locke (1632–1704) är en av de klassiska liberala tänkarna. Hans syn på alkoholfrågan tolkades av Jesper Ahlin, magisterstudent inom politisk filosofi. John Locke menade att människan har en ovillkorlig rätt att bestämma över sitt eget liv, även när det skadar personen i fråga. Det är ologiskt att en auktoritet i form av staten ska kunna anse sig veta bättre än individen själv vad denne bör göra och inte göra. Locke hade därför varit motståndare till den restriktiva alkoholpolitiken som förs i Sverige idag. Även om John Lock troligen skulle se det uppenbara, att alkoholen leder till mycket problem, så skulle han inte se att ansvaret för att lösa problemet skulle ligga på staten. Det är inte alls säkert att den lösning som staten skulle tvinga på medborgarna vore bättre än om var och en fick välja själva.

Karl Marx – Marx och alkoholen

Karl Marx (1818-1883) har tolkats av Petter Nilsson, styrelseledamot i centrum för Marxistiska samhällsstudier. Marx var själv glad i att konsumera alkohol. Inte minst under början av sin studietid men även senare. Trots detta så såg han att alkoholen var ett problem. En hög alkoholkonsumtion kunde utgöra ett hinder för den politiska kampen. Lösningen bestod dock inte i att reglera eller förbjuda alkoholen. Marx hade stor förståelse för varför många arbetare valde att dricka alkohol. De var helt enkelt tvungna att bedöva sig för att klara av de eländiga omständigheter som de levde under. Att leva utan denna bedövning skulle för många vara ännu värre. Lösningen består därför i att förändra samhället från grunden på ett sätt så att människor inte längre behöver bedöva sig med alkohol för att stå ut.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar