Kategori Nocturum NY
Nocturums spår Life Science går ut på att diskutera fyra stycken om/när frågor kopplade till medicinska framsteg på alkoholområdet. Förutsättningslöst ska vi vrida och vända på frågor om hur individerna och samhället kan hantera de kunskaper som medicinsk alkoholforskning kan komma att ge oss.
Klicka här för att läsa mer om spåret Life Science.

Kan ökade medicinska kunskaper om alkoholen leda till att fler blir beroende av alkohol?

Om ökade medicinska kunskaper gör att vården kan hjälpa fler patienter på ett effektivare sätt så minskar helt enkelt riskerna med en problematisk alkoholkonsumtionen. De allra flesta gör förstås inte en rationell risk- och konsekvensanalys av sin alkoholkonsumtion innan de börjar dricka, men om vi tänker oss att många skulle göra det, så innebär ju ökade möjligheter att få hjälp med alkoholproblem att det blir mer okej att dricka större mängder alkohol. Om du ska ta risker i biltrafiken så är det faktiskt mer rationellt att göra det när du kör en krocksäker bil, än när du kör en bil som troligtvis smulas sönder totalt vid en olycka. Du tar troligtvis större risker på klätterväggen om du är säkrad i ett rep än om du klättrar osäkrad.

Resonemanget blir förstås teoretiskt och förenklat. För det första får vi anta att de flesta alkoholkonsumenter inte tar fram miniräknaren för att med en avancerad matematisk formel beräkna riskerna, innan de dricker. För det andra så blir konsekvenserna av ett alkoholberoende svåra för individen och dess omgivning, även när det finns bra mediciner som kan hjälpa alla patienter. Klättraren med säkerhetsrep har en risk på närmare noll procent för att ramla ner om denne tappar greppet om väggen och kan därför utmana sig i sin klättring utan att riskera att ramla ner och skada sig. Föraren av den moderna och krocksäkra bilen har en förhållandevis stor risk att skada sig vid en olycka, även om bilen är topputrustad. Kanske innebär krocksäkerhetsfunktionerna i bilen att föraren ”bara skadar sig allvarligt” istället för att avlida vid en olycka? Därför är det rationellt att köra försiktigt, även om du har en modern och krocksäker bil. Även alkoholkonsumenter har all anledning att vara försiktiga och undvika att bli beroende, även om de vet att de kommer kunna få god medicinsk hjälp.

Men kanske kommer en liten del individer ta aningen större risker och där med öka belastningen på beroendevården? Även om inte individen gör en rationell risk- och konsekvensanalys av sin konsumtion så kan vi omedvetet beräkna risker och konsekvenser av våra val. Skulle fler omedvetet välja att dricka mera/oförsiktigare, med vetskapen om att samhället med hyfsat enkla medel kommer kunna hjälpa individen om den utvecklar ett alkoholberoende?

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar