Kategori Nocturum
Nocturums spår Life Science går ut på att diskutera fyra stycken om/när frågor kopplade till medicinska framsteg på alkoholområdet. Förutsättningslöst ska vi vrida och vända på frågor om hur individerna och samhället kan hantera de kunskaper som medicinsk alkoholforskning kan ge oss.
Klicka här för att läsa mer om spåret Life Science.

En av frågeställningarna i spåret är:

  • Vad händer om/när vi kan bota alkoholism med ett piller?

Några gånger har jag retoriskt frågat om Systembolaget kommer behövas  om/när vi har hittat den perfekta alkoholmedicinen (eller troligen flera olika mediciner beroende på orsaken till alkoholberoendet) som gör att ingen kommer behöva leva med ett alkoholberoende längre.

Frågan kan tyckas överdriven och absurd men kanske är det är svårare att legitimera ett alkoholmonopol när konsekvenserna av problematisk alkoholkonsumtion enkelt kan behandlas. Kanske skulle dessa effektiva mediciner kunna göra totalkonsumtionsmodellen delvis ogiltig vilket så fall ytterligare försvagar legitimiteten för  alkoholmonopolet? Samtidigt försvinner inte alkoholproblemen bara för att de kan medicineras. Medicinen är ju just en behandling av ett problem.

Den som bryter benet i Sverige har mycket goda chanser att få benet läkt. Efter en tid med gips så är man bra igen. Trots detta så vidtar samhället insatser för att förebygga benbrott så som sandning av trottoarer vintertid. Det finns förstås ett samhällsintresse av att så få som möjligt ska få behov av den behandling som finns tillgänglig. Dels för att minska samhällets kostnader för vården men också för att minska individens lidande och dess möjlighet att använda benet under skadetiden. Av samma skäl har samhället ett intresse av att så få som möjligt ska få behov av att medicinera mot alkoholproblem.

Vem som helst kan göra dumma saker på fyllan. Problemet ligger inte bara hos intensivkonsumenter eller dem som har ett beroende. Det finns därför ett behov av att rikta förebyggande insatser mot alla, inte bara dem som kan vara föremål för medicinering. Men är alkoholmonopol som metod tillräckligt motiverat under de förändrade förutsättningar som ”alkoholistpillret” skapar? Vi har idag inget monopol för försäljning av godis eller andra onyttiga livsmedel. Det är en fri marknad för försäljning och marknadsföring av sportartiklar till sporter med hög skaderisk. Vi har inte ens monopol för försäljning av tobak, kanske för att tobak inte ger samma sociala skador som alkohol vid ett långvarigt missbruk? Skulle alkoholen fortfarande kvala in som en ”monopolprodukt” när vi kan behandla bort beroendet och där med mycket av det långvariga missbruket?

Det faktum att Systembolaget redan är etablerat i samhället ökar förstås dess förutsättningar för att kunna finnas kvar. Samtidigt finns det krafter som vill avveckla Systembolaget oavsett om ”alkoholistpillrets” hittas eller inte hittas.

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar