Kategori Nocturum NY

Ann-Therése Enarsson var en av paneldeltagarna på Alkoholen 2022. Hon var med och diskuterade alkoholmonopolets framtid. Ann-Therése är chef för Systembolagets samhällskontakter och har tidigare jobbat för IQ-initiativet. Idag bloggar hon på Nocturums hemsida om alkoholmonopolets framtid.

Finns Systembolagets alkoholmonopol kvar 2022? Utifrån dagens utgångsläge är svaret med stor sannolikhet ja. Men det är långt till 2022 och ur ett politiskt perspektiv kan det hända mycket på ett decennium. Vi ska ha klart för oss att ett alkoholmonopol inte är för evigt givet – bara för att det en gång har införts.

Den svenska alkoholpolitiken syftar till att förhindra skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor. Den stora utmaningen är att förhålla sig till grunduppdraget men ändå anpassa sig till kundernas nya krav. Systembolaget ska erbjuda kunderna god service, men uppgiften är aldrig att sälja så mycket som möjligt. Vi tar både ett ansvar för det vi säljer och för att motverka alkoholens skadeverkningar samt för en god service i form av kunnig personal, välplanerade butiker, goda möjligheter till information och råd om mat och dryck samt dryck och hälsa, och förbättrade beställningsmöjligheter.

Liberaliseringar och avreglering

Under mer än 20 år har en trend dominerat politiken – liberaliseringar och avregleringar. I Europa och Sverige har det handlat om en lång avregleringslista: flyg, järnväg, apotek, energimarknad, post, kreditmarknad. Liberalisering har gått ifrån att tillhöra undantagen till att vara normen. För att behålla ett monopol krävs goda skäl som skapar legitimitet. I Systembolagets fall handlar det också om hög servicenivå. Idag kan vi konstatera att stödet för Systembolagets ensamrätt är högre än någonsin.

Nya krav från konsumenterna

Om vi inte förhåller oss till den utveckling som finns inom e-handeln och framförallt kundernas förväntningar så kommer Systembolagets ansvarsuppdrag att bli svårare att upprätthålla. Att inte följa med i utvecklingen är det säkraste sättet att underminera den svenska alkoholpolitiken till 2022. Väljer vi att möta utmaningen finns goda möjligheter att fortsätta vara ett alkoholpolitiskt verktyg. Försöksverksamheten med hemleveranser är ett sätt att möta förändrade inköpsmönster.

Kommer det att finnas ett alkoholmonopol 2022? Det är en fråga som är omöjlig att svara på med säkerhet. Men Systembolaget kommer att utvecklas i takt med att omvärlden förändras samtidigt som vi slår vakt om en ansvarsfull försäljning. Konsumenters krav och den politiska utvecklingen är de två faktorer som kommer att avgöra om, och i så fall hur, alkoholförsäljningen regleras 2022. Mitt stalltips är att vi också då kommer att vilja slå vakt om minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.

Ann-Therése Enarsson, chef för Systembolagets samhällskontakter

Senaste inläggen

Lämna en kommentar