Kategori Nocturum NY

Detta var titeln på ett seminarium anordnat av Systembolaget som hölls idag. Det var en del i Systembolagets seminarieserie som ska skapa högre kännedom om alkohol på olika sätt.

Idag var det en blandad kompott av innehåll. Professorn Ingemar Skoog presenterade forskning som påbörjats om äldre kvinnor och deras alkoholvanor. Siffror på detta har samlats in sedan 70-talet, men de har inte tidigare analyserats. Nu pratade Skoog om vad de första resultaten visar sedan de börjat undersöka saken. Det blir tydligt att äldre kvinnors alkoholvanor har förändrats ganska kraftigt sedan 70-talet. Men samhället har också förändrats en hel del under dessa kvinnors livstid. Till exempel har en del av dessa kvinnor levt under tiden motboken användes. Om de var gifta på den tiden hade de till exempel ingen egen motbok utan de fick av mannens ranson – om de fick alls. Klart är i alla fall att andelen kvinnor med riskbruk har gått från 1% i mitten av 70-talet till ca 10% 2005-06. Men det behövs mer forskning för att fastslå vilka konsekvenser detta får.

Nästa ämne handlade om hur alkohol påverkar foster. Ihsan Sarman, barnläkare och forskare vid Sachska barnsjukhuset, berättade om forskningen på detta fält. Den moderna forskningen på fosterskador på alkohol påbörjades 1973. Sedan dess har det skrivits ungefär 3500 artiklar om ämnet, och forskningen har pendlat ganska mycket. Från att det var okej att dricka alkohol under graviditet och amning till att det är skadligt, fram och tillbaka. Men de rön som presenterades idag var entydiga: det är skadligt att dricka alkohol under hela graviditeten. Eftersom utvecklingen hos fostret går i olika faser är det olika saker som påverkas i olika utsträckning, men det är aldrig riskfritt. Alkoholen är dessutom en så kallat ”dirty drug” som tar sig in i varje cell hos både den gravida och fostret, och inte bara i vissa receptorer (som några andra typer av droger gör). Sarman presenterade också statistik för olika delar av världen, där gravida brittiska medborgare dricker betydligt mer än både svenska och amerikanska.

Sedan pratade journalisten och före detta redaktören Maggan Hägglund om sin egen alkoholkonsumtion på temat ”Lite för mycket, lite för ofta”. Som kvinna i äldre medelåldern fastnade hon, som så många andra, i fällan av att dricka vin. Några gånger i veckan. För att fira. När hon var deppig. För att det var fest. För det var vardag. Men när hon en gång mötte sina gäster berusad redan innan middagen insåg hon att hon klivit över sin egen gräns och låg i riskzonen för att fastna i ett missbruk. Då fattade hon beslutet att helt sluta dricka. Hon tog hjälp av familjen, vännerna och beroendecentrum för att förändra sitt beteende, och har sedan dess inte druckit mer. Maggan Hägglund har också skrivit en bok om detta, och berättar sin historia för att skapa medvetenhet så att andra kvinnor inte hamnar i samma situation.

Efter detta kom riksdagsledamöterna Veronica Palm och Maria Arnholm för att prata om politikens roll gällande kvinnors alkoholkonsumtion. De var överens om både att Systembolaget är en viktig samhällsfunktion, och att den måste värnas eftersom krafter ständigt försöker luckra upp alkoholmonopolet. Dessutom var de överens om att ett förebyggande arbete är väldigt viktigt. Palm, som är ambassadör för IOGT-NTO:s kampanj Vit jul, nämnde till exempel det som en viktig åtgärd för förebyggande arbete.

Sista ämnet för dagen handlade om alkoholkultur ur ett genusperspektiv. Josefin Bernhardsson pratade på titeln ”Pinsamma pappor och osynliga mammor”. Hon är forskare vid Stockholms universitet och har bland annat undersökt vad människor i olika åldrar har för tidiga minnen av alkohol. I de allra flesta fall handlar dessa minnen om män. Pappor och andra. Dessa män beskrivs som roliga, högljudda, lite pinsamma. De beskrivs aldrig som fulla eller alkoholberoende. I en enda av 24 fokusgrupper nämndes alkoholpåverkade kvinnor, mödrar. Dessa beskrevs då som äckliga och löjliga. Bernhardsson ser mönster av att det finns en stark måttlighetsnorm och fortfarande ett stort tabu kring att prata om alkoholberoende. Dessutom har människor svårt att prata om berusning, trots att det är en företeelse vi är väldigt vana vid.

Sammanfattningsvis var detta en väldigt intressant och lärorik dag och jag ser fram emot att fortsätta få ta del av Systembolagets upplysande arbete.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar