Kategori Nocturum NY

Tidningen Accent gjorde nyligen en undersökning av Sveriges 24 lärarutbildningar. Det visade sig att ingen har någon obligatorisk utbildning om riskerna med alkohol, narkotika och tobak. Ändå förväntar såväl elever, föräldrar och politiker sig att skolan ska undervisa i detta ämne.

Enligt läroplanen har rektorn på varje grundskola ett särskilt ansvar för att riskerna med alkohol, narkotika och tobak integreras i undervisningen. Men man kan fråga sig hur det ska gå till om lärarna inte har någon kompetens i ämnet. Risken är ju uppenbar att om något händelsevis blir gjort så har det inte den kvalitet det förtjänar.

I CAN:s årliga elevstudier ingår att fråga eleverna om de fått någon undervisning om alkohol, narkotika och tobak. I årskurs 9 svarar hälften att de inte fått någon undervisning.Det är lätt att förstå varför.

Det är svårt att forska om betydelsen av information och kunskap. I de studier som finns är sambandet mellan kunskap och eget agerande svagt. Man agerar alltså inte alltid i överensstämmelse med den kunskap som man har. Man kan därför  inte dra slutsatsen att alla elever skulle sluta supa och knarka om undervisningen blev bättre.

Men det finns en annan poäng med kunskap och det är att med kunskap kan ingen börja supa eller knarka av okunskap.

När rökningen etablerades visste vi faktiskt inte att den var så ohälsosam som vi nu vet att den är. Den allmänna okunskap som rådde ledde till att ”nästan alla” rökte. Den kunskap som nu finns har säkert bidragit till att färre faktiskt börjar röka. Om rökning med hjälp av kunskap associeras med lungcancer är det fler som avstår.

Av samma skäl är det viktigt att varje generation elever får en allmän kunskap om riskerna med alkohol och narkotika. Det har en allmänt återhållande effekt. Den är svår att mäta men det är högst sannolikt att den finns. Om vi inte hade haft någon ANT-undervisning över huvud taget i skolan de senaste 50 åren hade sannolikt kunskapen om riskerna med alkohol och droger i befolkningen sett annorlunda ut.

/Sofia Modigh, Nocturum

Senaste inläggen

Lämna en kommentar