Kategori Nocturum NY

Förra veckan träffade jag Lennart Karlsson, narkotikapolis i Stockholm. Lennart är en de medverkande på seminariet alkoholen 2022

Vi resonerade om framtiden för substitutionsbehandling. Det finns förstås mnga perspektiv på den frågan. Lennart lyfter fram det samhälle vi lever i. Vad vi än gör så vill i ha quick-fix. Det ska gå fort med allting vi gör. Tålamodet att vänta är lägre idag än det har varit tidigare och tålamodet tycks inte öka. Utifrån det perspektivet är det ett rimligt antagande att substitutionsbehandling kommer fortsätta öka de närmaste tio åren då det är en metod som ofta ger en snabbare effekt än exempelvis KBT-behandling eller 12 steg.

Quick-fix-trenden, som förstås får effekt på andra delar i samhället inte bara substitutionsbehandlingen, kommer inte hålla i sig i all evighet men Lennart tror inte att trenden kommer vända den närmaste tio åren.

På fredag kommer Lennart berätta mer om sina gissningar kring substitutionsbehandlingens framtid.

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar