Kategori Nocturum

Nyhet Skapad av Nocturum 29 aug, 2009 15:29

– Vad kan göras för att uppmärksamma de studenter som anses dricka riskfyllt, att det är så det ligger till?

En forskargrupp vid Linköpings universitet har utvecklat ett datoriserat alkoholvanetest med personlig återkoppling.

Inom pågående utvecklingsprojekt (2009-2010) vilket sker inom ramen av Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt kommer metoden att användas genom studenthälsovården vid fem av landets lärosäten. Målet därefter är att samtliga svenska studenter genom studenthälsan ska kunna erbjudas att testa sina alkoholvanor och få återkoppling.

Kostnadseffektivt! Tänk så många individer som kan nås.

Den personliga återkopplingen och uppföljningen av testet är absolut nödvändig för att beteendeförändringen ska äga rum. Detta enligt slutsatser som Lifestyle Intervention Research gruppen vid Linköpings universitet gjort utifrån en föregångare till denna interaktiva metod.

”Datorn” gör i princip hela jobbet själv. Just nu konstrueras själva testet, en webbportal byggs och där ska varje studenthälsa kunna logga in och mejla sina studenter.

Studenter genomför själva testet genom att besvara ett antal frågor, datorprogrammet ger sedan studenten en automatisk återkoppling beträffande veckokonsumtionen, dryckesmönster, högsta promillehalt etc. Man får också en jämförelse med andra studenter som går samma termin, har samma kön och är i samma ålder. Självklart får man slutligen kontaktuppgifter om var man kan vända sig om man vill ha professionellt stöd.

Visst låter det spännande?

Det blir intressant att följa metodens utveckling och resultat.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar