Kategori Nocturum NY

Under hösten kommer Nocturum börja jobba med något som vi kallar för ”morfar-spåret”.

Att barn till missbrukare ofta har en problematisk uppväxt och ökad risk för att själva utveckla ett eget missbruk är vida känt. De flesta tycker att dessa barn bör få extra stöd för att hantera sin uppväxt och i någon form får de ofta veta att de har en förhöjd risk för att gå samma öde tillmötes. Förstås hanterar barnen detta på olika sätt, allt från att helt avstå alkohol till att de kommer in i ett eget missbruk.

Men vad händer med barnbarn till missbrukare där mellangenerationen har en oproblematisk relation till alkoholen? Under uppväxten har man inte exponeras nämnvärt mycket för alkohol annat än hos mormor och morfar. Man tänker kanske inte på att detta kan vara genetiskt och följa med flera generationer, alltså att man själv har en förhöjd risk att utveckla ett alkoholmissbruk när man själv börjar konsumera alkohol.

Kanske tycker mamma att detta är skämigt och har aldrig pratat om det? Kanske ser inte mamma att morfar har problem?

Barnbarn till missbrukare måste finnas ganska gott om i samhället? Hur uppmärksammas deras förhöjda risk för alkoholmissbruk? Finns det något annat som samhället borde göra för dessa?

Frågorna är många. Förhoppningsvis finns det svar på detta under hösten! Det kommer bli många samtal med olika aktörer, framför allt aktörer som på olika vis jobbar med barnfrågor. Har du tips på någon som borde delta i samtalet?

Framför allt vill vi komma i kontakt med personer som själva är barnbarn till missbrukare och som vill berätta om det.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar