Kategori Nocturum NY

Ungdomars alkoholkonsumtion går ned – och det drastiskt. En fråga som ställts ofta är varför. Det verkar dock vara en komplicerad fråga. Ofta lyfts datorspelande fram som en förklaring till den minskande trenden. Det är naturligtvis en väldigt enkel modell som inte ger en heltäckande förklaring. Exempelvis kan man inte ur detta utröna varför unga flickor också dricker mindre, då datorspelandet fortfarande till stor del är en manlig arena.

Även om det inte ger en heltäckande förklaring är det kanske en indikator på ett större och mer diffust fenomen. Datorspelandet är nämligen en social arena där alkohol saknar relevans. Unga som spelar datorspel väljer inte bort alkohol, eftersom arenan (oftast) förutsätter nykterhet. På samma sätt förutsätter du att alkohol inte kommer vara närvarande om du exempelvis går på bio med en vän. Arenan är nykter, även om din vän kanske inte är nykterist. Att dricka eller ej blir inte ett aktivt val. Alkoholen blir bara irrelevant.

Bland ungdomar minskar drickandet och attityderna mot drickande blir också hårdare. Men trots det är det långt ifrån alla de facto nykterister som identifierar sig som nykterister. Istället är det kanske sammanhanget och de sociala arenorna som gör att de inte dricker alkohol. Nya normer, ny teknik och nya förutsättningar skapar nya arenor som ungdomar rör sig i.

Att kommunicera kan man till exempel redan göra via dator och mobil. Att träffas fysiskt kräver därför något mer, till exempel att man hittar på något. Där tidigare ungdomar satt alkoholen i fokus för att träffas kanske dagens unga är mer måna om att sätta aktiviteten i fokus. Bilden av det klassiska ”fylleslaget” när mängder av ungdomar intar en lägenhet eller villa för att under en kväll dricka stora mängder alkohol blir allt mer främmande för allt fler ungdomar. Den har kanske ersatts med filmkvällar, LAN eller att man deltar i gemensamma projekt.

Det är naturligtvis en positiv utveckling, men det ställer nykterhetsrörelsen lite på huvudet. Hur ska nykterhetsrörelsen förhålla sig till det faktum att fler och fler (unga) människor helt enkelt inte tycker alkohol är ett relevant fenomen i deras liv eller i deras fritid. Om alkoholen ändå inte är en faktor, varför skulle de välja att engagera sig i exempelvis UNF eller SBUF jämfört med Sverok eller någon annan organisation?

Senaste inläggen

Lämna en kommentar