Kategori Nocturum

IMG_2949

Idag så deltog jag på ett lunchmöte gällande ovannämnda rubrik, det var Benny Haag från Spritpartiet, Seth Åberg som sitter med i styrelsen för VITA Nykterhetsrörelsen, Erina Almgren som är förbundsordförande för Sverige Blåbandsungdom och Mehmet Kaplan som är riksdagsledamot för Miljöpartiet, nykterist och sitter med i nykterhetsgruppen i Riksdagen. Moderator för debattmötet var Sofia Modigh som ledde oss genom en intressant lunch där publiken fick vara delaktig med frågor och tankar. Inledningsvis fick vi bekanta oss men, varför spritpartiet bildades och varför det är viktigt att det kommer nya aktörer på marknaden. Största lärdomen under seminariet var att vi alla kan vara med och påverka genom olika instanser och det kan vara bra att börja hitta nya vägar att sätta fokus på alkoholfrågan i samhället.

Jag börjar fundera på de olika aktörernas mål. Kan målet vara att halvera alkoholkonsumtionen, som Spritpartiet har på agendan eller är det att jobba förebyggande med ungdomar så de tar ett nyktert ställningstagande, där Sveriges Blåbandungdom har sin plattform. Kanske är det att väcka nykterheten till liv bland nygamla målgrupper inom det kristna samfundet, såsom VITA nykterhetsorganisation jobbar. Vilket än målet är så är det viktigt att jobba med alkoholfrågan och alla nya aktörer verkar vara välkomna.

Panelen delade också med sig av sina egna personliga ställningstaganden till varför de är nyktra och kan bli ifrågasatta. Här har vi ett citat från Benny Haag: ”Det är bara personer med alkoholproblem som bekymrar sig över varför man inte själv dricker”. Så nästa gång någon frågar dig så kan du svara som Benny.

/ Zahra – Nocturum

Senaste inläggen

Lämna en kommentar