Kategori Nocturum NY

Den årliga Almedalsveckan är nu avslutad. I år fanns Nocturum på plats. Dels satt jag, Josefine, i planeringsgruppen för planeringsgruppen som hade hand om Soberian – platsen för oss som på ett eller annat sätt arbetar med nykterhetsfrågan. Dels anordnade jag ett rent Nocturum-seminarium där vi återigen grottade ner oss i kärnämnet Nya perspektiv på alkoholfrågan.

Under ca 40 minuter hade vi ett samtal inför publik på detta ämne, där syftet var att prata idédebatt och ideologi. De som stod för det mesta av tänkandet var Farida al-Abani – folkhälsovetare, hälsoaktivist och med i styrelsen för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkupfostran, Sandra Ehne – ordförande för Stockholm Pride, Magnus Jägerskog – VD på IQ, och Pierre Andersson, chefredaktör för IOGT-NTO:s medlemstidning Accent.

Panelen började med att besvara frågan om hur de såg på alkoholnormen idag. Samtliga såg att det finns en glädjande utveckling främst bland unga, där normen att dricka alkohol luckras upp allt mer. Däremot pekade Magnus på den motsatta rörelsen bland vuxna, att alkohol förekommer i alltfler sammanhang och vid alltfler tillfällen.

När de medverkande skulle svara på om vi diskuterar rätt frågor kring alkoholen idag eller om vi borde fokusera på något annat blev svaren varierande. Men ingen var egentligen helt nöjd med de samtal som förs. Sandra lyfte till exempel det faktum att nykterhetsrörelsen måste försöka komma undan stämpeln att de klandrar människor som inte dricker. Detta är en utmaning för nykterhetsrörelsen som behöver adresseras i framtiden för att minska alkoholkonsumtionen än mer. Farida tog upp exempel som jämför alkoholbruk med tobaksbruk – varför gör vi sån stor skillnad på dem? Alla är idag medvetna om vilka skador tobaken ger men färre tänker på vilka skador alkoholen ger. Magnus tycker att samhällskostnaderna bör uppmärksammas mer. Han nämnde siffran 49 miljarder. Det är den summa svenskarna köper alkohol för årligen, och det är också så mycket alkoholen kostar skattebetalarna årligen. Varför pratar vi inte mer om vad alkoholen kostar samhället?

Sandra påpekade också en viktig faktor i att prata om alkoholnormen och hur den samverkar med andra normer. Detta kan visa för människor som ser andra normer som patriarkat och rasism hur alkoholnormen fungerar. Det kan också användas för att blicka inåt nykterhetsrörelsen för att påvisa vilka strukturer som råder där och hur den rörelsen kan bli mer inkluderande. När Sandra återigen påpekade hur personer som dricker alkohol kan bli ifrågasatta och skuldbelagda av nykterister frågade Pierre varifrån den känslan kommer – det är inte så han uppfattar att personer inom rörelsen tycker. Detta tål att funderas mer på!

Samtalet höll en hög nivå och med god ton, trots att alla inte hela tiden var överens eller delade samma perspektiv. Detta gjorde det väldigt givande att som åhörare ta del av många olika synsätt, och även som moderator gav det en tacksam utgångspunkt.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar