Kategori Nocturum NY

Deltog i morse på ett seminarium på IFL (Institutet för Företagsledning) om personliga varumärken. Föreläsaren, Catarina Tågmark, förde ett resonemang om att behovet av personliga varumärken ökat på grund av att vi inte lägre har tid (främst inom arbetslivet) att visa vad vi går för. Anställningstiderna blir kortare, vi har telefonkonferenser istället för möten, vi skickar epost till alla samtidigt istället för att ha personliga samtal m.m. Den nya teknikens fördelar är flera men nackdelen är att möjligheten att göra ett personliga intryck minskar. Därför kan man ha nytta av att bygga sitt personliga varumärke.

Om man ska bygga sitt personliga varumärke föreslår hon att man arbetar ”Inside – Out”. Alltså att man går igenom sina inre drivkrafter och sin personlighet och bygger sitt varumärke utifrån de karaktärsdrag och egenskaper man har som man tycker är bra. Detta i motsatts till ett ”Outside – In”-perspektiv som skulle innebära att man tittar på omvärlden och ser vad det finns för behov man kan fylla. Det senare är bra när det handlar om produkter, men förlorar i äkthet när det handlar om människor, menade föreläsaren.

Självklart finns en rad modeller och analysverktyg man kan ta till för den som vill göra en seriös ”varumärkesplattform” för sig själv. Det vanliga är nog, än så länge, att människor inte ser sig som ett varumärke men ändå positionerar sig intuitivt, ibland tursamt med gott resultat och ibland oturligt med negativt resultat.

Detta föredrag fick mig att reflektera över varumärket Sofia Modigh och varumärket Nocturum. Konstaterade ganska snabbt att begreppet nykterhet säkerligen associeras med både mig och Nocturum. Det positiva för min del är att det är äkta. Jag är nykter, har alltid varit och kommer med stor sannolikhet alltid att vara. Det håller alltså över tid.

Sen kan nykterhet av olika grupper uppfattas olika; som ett hot mot den egna alkoholkonsumtionen, som en trovärdighetsfaktor att man lever som man lär, som något tråkigt, som ett nyktert=redigt perspektiv eller som en fråga om tillförlitlighet – någon man kan lita på eftersom den alltid är nykter.

Att det uppfattas olika är en av Nocturums drivkrafter. Att man kan vända och vrida på alkoholfrågan ur olika perspektiv. Namnet Nocturum valdes för att det kan härledas till nykterhet på olika sätt och för att det andas futurum – alltså framtid, det nya och outforskade som varje dag innebär.

Slutsats; nykterhet funkar som varumärke både för mig och Nocturum.

/Sofia

Senaste inläggen

Lämna en kommentar