Kategori Nocturum

Nocturum startar nu arbetet med ytterligare ett spännande nytt perspektiv på alkoholfrågan. Vi kallar spåret för ”Lice science”. Vi ska diskutera hur medicinska framsteg inom alkoholområdet påverkar individernas och samhällets förhållningssätt till alkoholfrågan.

Sverige, och övriga norden, har en tradition av att belysa alkoholproblematiken främst ur ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv. Under årets upplaga av Förebygg.nu fanns exempelvis bara ett pass som lyfte  medicinska perspektiv på alkoholfrågan, då med tesen att  medicinering inte räcker för att förebygga missbruk hos ADHD patienter. Jag har gått igenom de nyhetsbrev jag får i alkoholfrågan samt de inbjudningar till seminarier i alkoholfrågan som jag får regelbundet. Och då inte bara från nykterhetsrörelsen utan även från en betydligt bredare grupp av organisationer och myndigheter. Det medicinska perspektivet lyser med sin frånvaro. Kanske diskuteras det i helt andra sammanhang där inte jag rör mig.

alkohol-läkartidningen

Top 3 resultatet vid sökning på alkoholwww.lakartidningen.se

Vid en sökning på ordet alkoholLäkartidningens hemsida blir detta de tre första resultaten, trots att dessa tre artiklar är äldre än de mer medicinskt inriktade artiklar som tidningens sökmotor rankade lägre. I övrigt ger sökmotorn en blandning av artiklar som belyser alkoholfrågan både medicinskt men också sociologiskt och psykologiskt. Att låta en sökmotor tolka världen ger förstås inga exakta svar. Sökresultatet kan ändå visa att de sociologiska och psykologiska perspektiven på alkoholfrågan har en stark roll i den svenska alkoholdiskussionen.

Samtidigt pågår forskning världen över för att på medicinsk väg hjälpa människor som har problem med alkohol. Hur påverkar det alkoholfrågan? Kan det innebära att behovet av Systembolag och 12-stegsbehandlingar minskar, eller försvinner? På vilket vis ska missbruksvården hantera den sociala dysfunktionalitet som många missbrukare bär med sig, även efter att alkoholproblemen har upphört? Hur kommer acceptansen och förståelsen för medicinska metoder förändras? Finns det någon koppling till att beroendemedicin föreslår bli en egen specialitet? Detta är frågor som Nocturum kommer fördjupa sig i under spåret ”Life science”.

Under våren kommer du kunna läsa blogginlägg här på nocturum.se och delta i ett seminariet med intressanta personer som diskuterar frågeställningarna.

Klicka här för att läsa mer om spåret Life science

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar